MUNICIPIUL AIUD. Anunț de angajare, muncitor calificat

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 1 concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile specificepe care trebuie să le îndeplinească candidaţii care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I sunt următoarele:

– studii medii liceale sau şcoala profesională;

– vechime în muncă de minimum 3 ani;

– certificat de calificare – electrician.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile de desfăşurarea concursului sunt:

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 23.02.2023, ora 11:00lasediul Primăriei Municipiului Aiud.

Data, ora şi locul desfăşurării probei practice:01.03.2023, ora 11:00lasediul Primăriei Municipiului Aiud.

Data, ora şi locul desfăşurării probei interviu:07.03.2023, ora 11:00lasediul Primăriei Municipiului Aiud.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 02.02.2023 – 15.02.2023, ora 16:00.

Dosarele de concurs se verifică la Biroul Resurse Umane, Control Intern și se depun pentru înregistrare la registratura Primăriei Municipiului Aiud sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, pe site-ul www.aiud.ro. și se publică pe portalul posturi.gov.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *