Municipiul Aiud. Anunţ de angajare pentru funcţia de consilier, grad profesional superior

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Economice, Birou Impozite și taxe locale, Compartiment Impozite și taxe locale persoane juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

            Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:

            –  Proba scrisă: 26.07.2022, ora 10:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            – Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            – Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 22.06.2022 – 11.07.2022 (ora 16:00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare la concurs sunt:

            –  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: științe economice;

            – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *