Municipiul Aiud. Anunţ de angajare pentru funcţia de şef de birou impozite şi taxe locale

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de conducere de ȘEF BIROU AL BIROULUI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE din cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de conducere de ȘEF BIROU este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

            –  Proba scrisă: 25.07.2022,  ora 10:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            – Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            – Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 22.06.2022 – 11.07.2022 (ora 16:00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Condiţiile de participare la concurs:

            – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: științe economice;

            – absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            – vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

           Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *