Municipiul Aiud. Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat Seră-Zone Verzi

ANUNȚ

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat I – 1 post, în cadrul Compartimentului Seră, Zone verzi din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile generale de participare la concurs:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii medii sau școală profesională;

– vechime în muncă de minimum 9 ani.

Condițiile de desfășurare a concursului:

– data, ora și locul desfășurării probei practice: 30.05.2024, ora 11:00, sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9;

– data, ora și locul desfășurării interviului: 05.06.2024, ora 11:00, sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 22.05.2024, ora 15:00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe pagina de internet www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro.

Direcția Arhitect-șef

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *