Peste 16 milioane euro pentru finanțarea infrastructurii și serviciilor educaționale din învățământul primar și secundar obligatoriu prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027

În calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează apelul de proiecte de tip competitiv cu termen limită de depunere, pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor educaționale pentru învățământul obligatoriu din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Este vorba despre o alocare de peste 16,9 milioane euro, sume nerambursabile, pentru Intervenția 6.1.2: Învățământul primar și secundar, din cadrul Acțiunii 6.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, care este inclusă în Prioritatea de Investiții 6 – ”O Regiune educată”, din Programul ”Regiunea Centru”.

    ”Finanțarea educației reprezintă în continuare o problemă în societatea românească. Infrastructura din școli și licee încă nu este suficient de performantă pentru cerințele învățământului modern, mare parte din dotări fiind la nivelul anilor 90. Analizele de specialitate arată că peste 70% din unitățile de învățământ din regiune nu au bibliotecă, 83% nu au laboratoare, iar peste 70% nu au sală de sport sau alte dotări necesare. Majoritatea acestor clădiri se află în mediul rural și afectează în special comunitățile dezavantajate. Pe de altă parte, în mediul urban întâlnim fenomenul supraaglomerării, care face dificilă asigurarea calității actului educațional și depășirea unor situații de criză.

      Încă din perioada de pre-aderare, ADR Centru a gestionat proiecte de finanțare a unităților de învățământ, pentru creșterea calității educației. După 2007, momentul aderării noastre la Uniunea Europeană, bugetul dedicat infrastructurii educaționale din regiune, coordonat de Agenție, a crescut considerabil și a asigurat reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea a peste 170 de unități școlare, de la învățământul preșcolar până la cel universitar, de efectele acestor investiții beneficiind, de-a lungul timpului mai mult de 40.000 elevi și studenți.

    Pentru această perioadă, 2021-2027, am programat la nivel regional, defalcarea resurselor europene disponibile în 4 categorii, dedicate învățământului antepreșcolar și preșcolar, educației primare și secundare, învățământului terțiar, precum și celui profesional și tehnic. Astfel, bugetul total disponibil pe Prioritatea de Investiții 6 – ”O Regiune educată” la nivelul Regiunii Centru ajunge la aproape  90 milioane euro, iar la aceste sume se adaugă cele prevăzute de edili pentru reabilitarea energetică a clădirilor publice unde funcționează unități de învățământ energofage. Considerăm că soluțiile pregătite de noi pentru modernizarea educației trebuie să asigure crearea unor condiții mai bune de studiu și să reducă intențiile de abandon școlar. Spre deosebire de perioadele precedente de finanțare, proiectele noi pentru investiții în educație prevăd și componente referitoare la pregătirea cadrelor didactice, precum și de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau din țări nemembre UE, aflate în SUERD”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Mai multe detalii: https://www.regiocentru.ro/peste-16-milioane-euro-pentru-finantarea-infrastructurii-si-serviciilor-educationale-din-invatamantul-primar-si-secundar-obligatoriu-prin-programul-regiunea-centru-2021-2027/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *