Tehnica dezinformării prin acuzații false aduse operatorului Apa CTTA și administrației publice. Comunicat

Având în vedere faptul că, în ultima perioadă se vehiculează frecvent în presa județeană așa-zise „informații și analize” cu privire la prețurile/tarifele serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare practicate la nivelul județului Alba, ne vedem nevoiți să reiterăm aspecte și informații oneste și transparente cu privire la acest subiect. Cu atât mai mult este necesar să explicăm cetățenilor județului Alba, și în speță utilizatorilor serviciilor noastre mecanismul tehnico – juridic și economic care stă la baza elaborării prețurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, cu cât, rău-intenționat sau din necunoaștere, anumite persoane, care se consideră formatori de opinie, transmit în spațiul public informații care nu doar că sunt neîntemeiate și neargumentate, ci sunt neadevărate. În acest context, chiar dacă din punct de vedere politic, înțelegem că s-ar urmări valorificarea unor avantaje, nu putem accepta ca acestea să fie dobândite prin repetarea obsesivă a unor împrejurări în afara realității. SC APA CTTA S.A Alba a refuzat mereu orice dezbatere de natură sau cu implicații politice, dar se vede obligată să transmită publicului interesat și a clienților săi, informațiile corecte despre activitatea societății.

Prezenta informare nu constituie un drept la replică, însă având în vedere că persoane publice, implicate politic și administrativ, fapt cu atât mai regretabil, se erijează în cunoscători absoluți ai sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, ne determină să aducem la cunoștința publicului și implicit a acestora, mecanismele cel puțin juridice, care determină funcționarea operatorului regional, respectiv strategia de tarifare aferentă serviciului. Există un principiu conform căruia „nimeni nu poate invoca necunoașterea legii” fiind inacceptabil ca reprezentantul Guvernului României în teritoriu, nu doar să arate că nu cunoaște legea, însă îndeamnă în mod repetat la nerespectarea acesteia. Trebuie să subliniem că Administrația Publică Centrală, din care cu onor face parte și semnatarul acestor așa-zise informări, este reglementator inclusiv în ceea ce privește sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, operatorul fiind evident supus obligației de a aplica cu strictețe normele care îi reglementează activitatea.

Poate că ar fi fost mai util, ca din calitatea publică deținută de către acesta, să transmită opiniei publice măcar o parte din realizările pe care SC APA CTTA SA Alba le-a avut în ultimii ani, investind în mod constant în alinierea serviciilor la cerințele actuale naționale și europene în domeniu, însă pentru aceasta ar fi fost necesar ca informațiile să fie solicitate direct de la operator, demers pe care, din păcate, acesta nu l-a întreprins. Nu negăm faptul că suntem într-un continuu proces de dezvoltare, sectorul fiind supus în permanență nevoii de reabilitare și modernizare, și că pe parcursul acestuia pot apărea și disfuncționalități, însă ceea ce ne dorim este transparență totală față de opinia publică.

Ușurința și suficiența cu care este propus un „plan pentru reducerea tarifelor la apă potabilă și canalizare”, ne întărește convingerea că autorul urmărește de fapt atingerea unor ținte strict electorale, sperând în mod nejustificat că cetățenii județului Alba vor cădea în capcana politică a dezinformării.

Pentru corecta și transparenta informare a cetățenilor și implicit a autorului „planului”, vom face următoarele precizări:

Operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, a luat ființă în anul 2005, prin voința întregii administrații locale și centrale, cuprinzând aici întregul eșichier politic, indiferent de culoarea acestuia, și din necesitatea asigurării finanțării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, alocată de către UE României, în vederea alinierii la standardele de calitate europene cerute. Ca atare, regionalizarea serviciilor a apărut ca o necesitate a aplicării principiului solidarității, transpus de la nivelul Uniunii Europene, spre beneficiarii finanțărilor, puse la dispoziție de către aceasta, adică administrațiile publice locale, respectiv operatori. Așadar, a fost creată legislație dedicată sectorului de apă și de canalizare, care reglementează în mod coerent, cadrul necesar înființării, funcționării și gestiunii acestuia. Prin aceste norme, cu o continuă evoluție de la apariție și până în prezent, a fost creat cadrul necesar și obligatoriu înființării Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară și operatorilor regionali, demers ce a fost înfăptuit la nivelul județului Alba încă din anul 2005.

Înființarea operatorului regional și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, a reprezentat și reprezintă condiție obligatorie pentru accesarea finanțării puse la dispoziție de către Uniunea Europeană, finanțare fără de care România, și implicit județul Alba, nu ar fi putut asigura mijloacele adecvate pentru dezvoltarea și modernizarea serviciului, ajungându-se la acest moment la un grad de acoperire cu servicii de 98% apă potabilă, și 72% canalizare. Apreciem că analiza efectuată de autorul „planului” ar fi trebuit să pornească de la aspectul menționat, ocazie cu care ar fi constatat și ar fi putut informa corect cu privire la faptul că operatorul a atras până în prezent, 228.145.000 EURO, finanțare nerambursabilă, aspect care ne situează evident, raportat la mărimea ariei de delegare deservite, între primii 7 operatori din țară, dintr-un total de aproximativ 47 de operatori. De asemenea, trebuie subliniat că SC APA CTTA SA Alba a fost operatorul care a implementat cu succes toate programele de finanțare puse la dispoziție în domeniu, îndeplinind astfel cerințele Uniunii Europene de aliniere la standardele cerute, astfel încât, județul Alba este printre puținele județe care nu este în pericol de infringement cu privire la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Din păcate, cu rea intenție și în mod pueril, tot mai frecvent suntem comparați strict din punct de vedere al prețurilor/tarifelor, cu operatori care deservesc un orășel (Orăștie), altul cu 2 comune (Dudeștii Noi), sau alți operatori care nu au derulat sau nu sunt în faza de derulare a investițiilor la nivelul celor din județului Alba, și implicit încă nu au aplicat noile reglementări legislative referitoare la strategiile de tarifare. Finanțarea proiectelor de investiții din fonduri europene, atrage conform legislației în vigoare, obligația operatorului regional SC APA CTTA S.A. Alba, de a aplica preţul/tariful unic la nivelul ariei de operare, în acest caz județul Alba, şi a strategiei de tarifare elaborată și aprobată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA, din care fac parte unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba, prin reprezentanții acestora. Strategia de tarifare constituie condiție obligatorie de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă și de canalizare, realizate din fonduri publice, locale, guvernamentale și/sau europene. Prețurile/tarifele practicate la acest moment de către operator rezultă din Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri întocmit, conform cerințelor legale stabilite prin Metodologia de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. În elaborarea strategiei de tarifare a fost obligatoriu ca prețul/tariful să fie stabilit astfel încât rata de suportabilitate pentru utilizatorii casnici să atingă, în fiecare an, cel puţin nivelul minim de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare, nivel minim legal.

În condițiile legale actuale, a afirma oricine că poate elabora și asigura un alt nivel de tarifare decît cel existent, însemnă încălcarea și nerespectarea legislației care reglementează acest aspect. Pe de altă parte, procedura până la aplicarea tarifului presupune avizarea acestuia de către Președintele ANRSC, al cărui aviz ne întrebăm dacă este de natură politică sau instituțională, dat fiind că vorbim de o autoritate în domeniu, respectiv de aprobarea acestuia de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, prin votul dat unanim în fiecare Consiliu Local din UAT-urile membre ale Asociației. Ca atare, PSD Alba, prin reprezentanții săi în forurile de conducere locală a aprobat, în mod firesc și legal, prețurile/tarifele în discuție. Prin urmare, dat fiind că, acestea au fost aprobate în cunoștință de cauză, și obligație legală, ne întrebăm firesc, care sunt argumentele legale, economice și tehnice, care să asigure viabilitatea planului propus de către PSD Alba. Ne exprimăm, pe această cale, rezerva totală cu privire la buna-credință, calificarea si cunoștințele expuse de către autorul „planului” propus, dat fiind că acesta prezintă o înșiruire de generalități, multe dintre acestea, implementate sau în curs de implementare de către operator, intrigându-ne în mod special faptul că, „inițiatorul” măsurilor, face trimitere la acțiuni și activități care nu sunt atributul și competența operatorului regional.

Se vorbește, de asemenea, de energie regenerabilă pentru operațiunile de tratare și de epurare ape uzate, în condițiile în care încă din 2014, spre exemplu, la stația de epurare ape uzate Alba Iulia, este utilizat un sistem de cogenerare bazat pe arderea biogazului rezultat în urma procesului de epurare, și care asigură aproximativ 30% din necesarul de energie electrică al stației. În ceea ce privește energia electrică și eficiența energetică, operatorul a realizat deja investiții în crearea de facilități de producție a energiei electrice, pentru consumul propriu în procesele consumatoare(parc de panouri fotovoltaice).

De asemenea, este important și relevant a se face dinstincție clară, atunci când vorbim despre nivelul prețurilor/tarifelor, dat fiind că, atunci când în discuție este vorba despre apă potabilă, ne raportăm la contravaloarea acesteia ca preț, iar când discutăm despre preluarea apelor uzate, ne raportăm la contravaloarea acestui serviciu ca tarif, însumarea aritmetică a celor două valori nefiind relevantă, în condițiile în care nu toți utilizatorii beneficiează de ambele, amestecarea celor două având drept scop denaturarea importanței fiecăreia dintre acestea și crearea unei ipoteze false.

Strategia de tarifare actuală, a fost aprobată în anul 2023, cu aplicare conform legii, pe durata a 5 ani de zile, astfel că prețurile/tarifele aferente acesteia sunt stabilite până în anul 2028 cu aplicabilitate anuală, și cu observația că atât operatorul cât și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară au obligația verificării anuale a respectării nivelului minim de suportabilitate.

În contextul celor expuse, ne dorim ca autorii articolelor să fie acum pe deplin lămuriți, cu speranța ca pe viitor, să urmeze un proces de informare mai temeinic, fiind responsabili social, prin calitatea deținută, indiferent de culoarea carnetului de partid, de prezentarea unor informații corecte și concrete, documentate, de preferat obținute direct de la sursa acestora. Operatorul SC APA CTTA SA Alba a fost mereu deschis discuțiilor și nu a refuzat niciodată furnizarea de informații de interes public persoanelor onest interesate de aspectele juridice, tehnice sau economice care reglementează activitatea sa.

Bardan Cornel-Stefan, Director General SC APA CTTA SA ALBA

Ciutrilă Cristian, Jurist SC APA CTTA SA ALBA

Murg Cornel, Membru Consiliul de Administrație al SC APA CTTA SA ALBA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *