MUNICIPIUL AIUD. Primăria angajează inspector de specialitate

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurspentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacantă de Inspector de specialitate, grad profesional debutant, Compartimentul Salubrizare din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile generale de participare la concurs:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești.

Condițiile de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 20.02.2023, ora 10:00, sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, str. Tribun Tudoran, nr.9, Aiud.

Data, ora și locul desfășurării interviului: 24.02.2023, ora 10:00, sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, str. Tribun Tudoran, nr. 9, Aiud.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 09.02.2023, ora 15:00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe pagina de internet www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail spapl@aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *