Municipiul Aiud. Se scot la concurs două posturi de muncitori calificaţi

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul situat în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concursîn vederea ocupării,pe perioadă nedeterminată, a două posturi contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu – Compartiment Reparații, Întreținere drumuri, după cum urmează:

  –   1 post  –  muncitor calificat, treapta profesională II 

  –   1 post  –  muncitor calificat, treapta profesională III

            Condiţii specifice de participare la concurs:

               muncitor calificat, treapta profesională II

                – studii medii / școală profesională;

                – vechime în muncă: minimum 6 ani;

                muncitor calificat, treapta profesională III

                – studii medii / școală profesională;

                – vechime în muncă: minimum 3 ani.

           Condiţiile generale de participare la concurs:

           Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Condițiile de desfășurare a concursului:

            Data, ora și locul desfășurării probei practice: 18.07.2022, ora 10:00 – la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, situat în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9.

            Data, ora și locul desfășurării interviului: 21.07.2022, ora 10:00 – la sediul Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, situat în  Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 08.07.2022, ora 15:00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.

            Condiţiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe site-ul www.aiud.ro.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane  din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, situat în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, telefon 0258/861593, interior 13, e-mail spapl@aiud.ro .

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *