Municipiul Aiud. Concurs pentru un post de muncitor necalificat

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul situat în Aiud,  str. Tribun Tudoran nr.9, jud. Alba, organizează concursîn vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională III din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu – Compartiment Seră, Zone verzi  ;

Condiţii  specifice de participare la concurs:

                – studii medii /școală profesională;

                – vechime în muncă : minimum 3 ani.

Condiţiile generale de participare la concurs:

          –  Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Condițiile de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei practice: 11.07.2022 – ora 10,00 – la sediul Serviciului Public de  Interes Local Administrația Patrimoniului Local, situat în Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9 .

Data, ora și locul desfășurării interviului : 14.07.2022, ora 10,00 – la  sediul Serviciului Public de  Interes Local Administrația Patrimoniului Local , situat în Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9 .

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 01.07.2022, ora 15,00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane ;

Condiţiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia  și alte date necesare desfășurării concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane  din  cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, situat în Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9,  telefon  0258/861593 interior 13, e-mail spapl@aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *