DEZBATERE PUBLICĂ ÎN DATA DE 21 IUNIE 2022, PENTRU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU ZONA TARIFARĂ „ZONA 1 MUNICIPIUL ALBA IULIA”

 INVITAȚIE LA DEZBATEREA PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Alba Iulia organizează în data de 21 iunie, ora 15.00, în sala de ședințe a Direcției Programe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, Strada Bucovinei, nr. 6, dezbatere publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie  pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”.

                        Proiectul de hotărâre și anexele aferente au fost afișate atât pe site-ul autorității publice locale www.apulum.ro la secțiunea Consultare publică cât și la avizierul acesteia.

                        Modalitatea de colectare a recomandărilor: în scris, specificându-se articolul sau articolele din proiectul de act normativ în discuție, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, din Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură. sau în format electronic pe adresa de e-mail:  office@apulum.ro  până la data de 27.04.2022, ora.16.00.

                        Modalitatea de înscriere și luarea cuvântului: luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pe lista de luare a cuvântului la începutul dezbaterii publice. Timpul alocat luării cuvântului este de 10 minute pentru fiecare participant.

                        Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică, având asupra sa actul de identitate, respectiv dovada calității de reprezentant al persoanei juridice, după caz.

                        Potrivit prevederilor art. 7, alin. 10, lit.b) din Legea nr. 52/2003,  dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la luarea cuvântului și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție;  la dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituției sau autorității publice locale, experții și/sau specialiștii care au participat la elaborarea  notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, și persoanele interesate care au făcut recomandări scrise.

                        Anunț publicat în data de 14.06.2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *