ANUNŢ DE PARTICIPARE PENTRU ACORDAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR, CARE INIŢIAZA ŞI ORGANIZEAZĂ PROIECTE DE EDUCAŢIE, CULTURA, SPORT, SOCIAL, AGREMENT SI MEDIU ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA

07.04.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie,cultura,sport,social,agrement si mediu în Municipiul Alba Iulia

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

  • Educatie
  • Cultura
  • Sport
  • Social
  • Agrement si mediu

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

5. Obiective specifice ale programului:

  1. Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
  2. Promovarea valorilor culturale si artistice locale
  3. Dezvoltarea activitatii sportive pe plan local
  4. Cresterea accesului la servicii sociale
  5. Sustinerea activitatiilor de agrement si mediu

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului: 1.550.000 lei, din care pentru :

· Educatie – 700.00 lei

· Cultura – 200.000 lei

· Sport – 500.000 lei.

· Social – 50.000 lei

· Agrement si Mediu – 100.000 lei

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2022

8. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect este 09 mai 2022, ora 16.00.

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 12.05.2022 – 23.05.2022.

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 66/05.04.2022.”

Anunț de participare (format PDF)

Regulament

Anexa_1_-_Formular_cerere_de_finantare.doc

Anexa_2_-_Declaratie_solicitant.doc

Anexa_3_-_Bugetul_de_venituri_si_cheltuieli.doc

Anexa_4_-_Formular_pentru_raportari_intermediare_si_finale.doc

Anexa_5_-_Declaratie_de_impartialitate_a_beneficiarului.doc

Anexa_6_-_Categorii_de_cheltuieli_eligibile_si_neeligibile.doc

Anexa_7_-_CV_european.doc

Anexa_8_-_Declaratie_de_impartialitate_comisia_evaluare.doc

Anexa_9_-_Model_contract_de_finantare.doc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *