Municipiul Aiud. Concurs pentru postul de paznic

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, cu sediul situat în str. Cuza Vodă, nr. 1, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

            Condiţiile specifice de participare la concurs:

                   –  studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

                   –  vechime în muncă: minimum 1 an;

                   – atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

           Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

             Condițiile de desfășurare ale concursului:

            Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 07.04.2022, ora 10:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

             Data și locul desfășurării interviului: 12.04.2022, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 28.03.2022, ora 16:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *