Amenzi date de ANRE dstribuitorilor și furnizorilor de energie electrică și gaze naturale

INFORMARE DE PRESĂ

ANRE continuă supravegherea piețelor de energie electrică și gaze naturale și sancționează furnizorii și distribuitorii de energie electrică și gaze naturale cu amenzi contravenționale în valoare totală de 2.970.000 lei, în perioada februarie – martie 2022

I. ANRE a finalizat o nouă serie de acțiuni de control, în sectorul energiei electrice și gazelor naturale, prin care s-a verificat respectarea de către furnizori a următoarelor obligații legale:

 • obligației de transmitere, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;
 • obligației de transmitere, în termen de 15 zile calendaristice de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;
 • obligației privind emiterea facturii cu decontul final de lichidare şi transmiterea acesteia clientului final, în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale

În urma controalelor efectuate, s-au constatat încălcări ale obligațiilor legale verificate, furnizorii fiind sancționați cu amendă contravențională după cum urmează:

 • ENEL ENERGIE (energie electrică)                                  400.000 lei
 • ENEL ENERGIE MUNTENIA (energie electrică)                       400.000 lei
 • ENEL ENERGIE (gaze naturale)                                       130.000 lei                             
 • ENEL ENERGIE MUNTENIA (gaze naturale)                100.000 lei     
 • PREMIER ENERGY (gaze naturale)                                   10.000 lei

II. La societatea NORD GAZ a fost finalizată o acțiune de control în urma căreia furnizorul de gaze naturale a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 270.000 lei pentru:

 • emiterea de oferte-tip pentru clienții finali, fără ca acestea să cuprindă în conținutul lor toate informațiile minime obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare;
 • neîndeplinirea obligației de a notifica clienților finali modificarea prețului de furnizare a gazelor naturale, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării.

III. În paralel, au mai fost finalizate acțiuni de control la trei distribuitori de energie electrică și gaze naturale, după cum urmează:   

 • Distribuitorul de gaze naturale DISTRIGAZ SUD REȚELE a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 440.000 lei pentru neemiterea Avizelor Tehnice de Racordare (ATR) la sistemele de distribuție a gazelor naturale în termenul de 30 zile de la primirea cererii de racordare.
 • Distribuitorul de energie electrică DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA a fost sancționat după cum urmează:
  • cu amendă contravențională în valoare de 400.000 lei pentru săvârșirea următoarelor fapte contravenționale:
 • nerespectarea etapelor procesului de racordare la rețelele electrice, încheind procese-verbale de recepție la terminarea lucrării și punere în funcțiune pentru branșamente, fără a încheia, în prealabil, contracte de racordare la rețeaua de energie electrică;
 • neefectuarea recepției și a punerii în funcțiune a branșamentelor în termenul de 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor;
 • neemiterea Avizelor Tehnice de Racordare (ATR) la sistemele de distribuție a energiei electrice în termenul de 30 zile de la primirea cererii de racordare;
 • neemiterea și netransmiterea către solicitanți a avizelor de amplasament în termenul de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • netransmiterea către solicitanți a facturilor de plată a tarifului pentru emiterea avizului de amplasament în termenul de 5 zile de la data înregistrării documentației complete.
  • cu amendă contravențională în valoare de 200.000 lei pentru săvârșirea următoarelor fapte contravenționale:
 • neîndeplinirea obligației de a transmite solicitantului, în termen 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, comunicarea de completare a documentației pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție;
 • neîndeplinirea obligației de a transmite solicitantului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației complete, a facturii de plată a tarifului aferent emiterii avizului tehnic de racordare pentru racordarea la rețeaua electrică de distribuție;
 • nerespectarea termenului de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare la rețeaua electrică de distribuție, pentru proiectarea, obținerea acordului/autorizației pentru branșament, execuția şi recepția punerii în funcțiune a branșamentelor.
 • Distribuitorul de energie electrică E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 400.000 lei pentru săvârșirea următoarelor fapte contravenționale:
 • neîndeplinirea obligației legale de a asigura accesul clienților integrați în Sistemul de Măsurare Inteligentă (SMI) la datele istorice de consum, care cuprind datele de măsurare aferente lunii curente a anului curent, inclusiv cele aferente zilei precedente;
 • neîndeplinirea obligației legale de a înregistra întreruperile accidentale ale alimentării cu energie electrică a locurilor de consum afectate;
 • neîndeplinirea obligației legale de a relua, în termen de maximum 6 ore, alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum afectate de întreruperi neplanificate a alimentării cu energie electrică în mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme.

IV. În baza sesizărilor și reclamațiilor clienților finali, în paralel cu acțiunile de control de tip verificare, au fost efectuate și acțiuni de control de tip supraveghere la furnizorii și distribuitorii de energie electrică și gaze naturale.

În urma constatărilor efectuate, au fost sancționați principalii furnizori și distribuitori de energie electrică și gaze naturale, aplicându-se amenzi contravenționale în valoare totală de 220.000 lei, după cum urmează:

 • GAZ EST a fost sancționată cu amendă în valoare de 75.000 lei pentru că:
  • a întocmit/elaborat oferte-tip pentru furnizarea de gaze naturale către clienții eligibili casnici fără a respecta conținutul minim prevăzut de reglementările în vigoare;
  • nu a îndeplinit obligația legală de a include în contractele pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial încheiate cu clienții casnici, toate informațiile din “oferta-tip” care a stat la baza încheierii contractului;
  • nu și-a îndeplinit obligația legală de a menționa în cuprinsul notificării de modificare a prețului de furnizare a gazelor naturale, elaborată și transmisă clienților casnici eligibili din portofoliu, despre posibilitatea denunțării, în mod gratuit, a contractului, în cazul în care noile condiții nu sunt acceptate.
 • E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA a fost sancționată cu amenzi în valoare de 50.000 lei pentru:
  • nerespectarea obligației de a actualiza baza de date de măsurare referitoare la fiecare punct de măsurare din aria sa de responsabilitate;
  • nerespectarea termenului de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare, pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului.
 • DELGAZ GRID a fost sancționată cu amenzi în valoare de 30.000 lei pentru:
  • nerespectarea prevederilor standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice referitoare la calitatea tehnică a energiei electrice, respectiv calitatea curbei de tensiune;
  • nerespectarea obligației de a desemna, în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de racordare, un operator economic care să realizeze lucrările de execuție ale instalației de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
 • E.ON ENERGIE ROMÂNIA a fost sancționată cu amenzi în valoare de 25.000 lei, în principal pentru:
 • nerespectarea obligației de a răspunde solicitării primite din partea oricărui consumator, având ca obiect încheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementată/ negociată a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;
 • nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului;
 • nerespectarea obligației de raportare a datelor privind facturarea lunară a contravalorii certificatelor verzi pentru anul anterior aferente energiei electrice facturate.
 • ENEL ENERGIE MUNTENIA a fost sancționată cu amenzi în valoare de 15.000 lei, în principal pentru:
  • necomunicarea datelor, informațiilor și documentelor necesare desfășurării în bune condiții a activității ANRE;
  • nerespectarea obligației de a returna clientului final sumele datorate, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii cu decontul final de lichidare, în situația în care se înregistrează un sold negativ.
 • E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA a fost sancționată cu amenzi în valoare de 15.000 lei, în principal pentru:
  • necomunicarea datelor, informațiilor și documentelor necesare desfășurării în bune condiții a activității ANRE;
  • nerespectarea numărului maxim anual de întreruperi neplanificate.
 • E-DISTRIBUȚIE BANAT a fost sancționată cu amendă în valoare de 10.000 lei pentru nerespectarea intervalului de citire a indexului grupului de măsurare, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, care poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depășească 6 luni.

Având în vedere că astăzi, 15 martie, sărbătorim Ziua mondială a drepturilor consumatorilor, dorim să subliniem încă o dată că respectarea drepturilor consumatorilor de energie constituie una din preocupările noastre majore. În calitate de garant al asigurării echilibrului între interesele consumatorilor şi ale operatorilor din sector, ANRE va lua toate măsurile necesare pentru responsabilizarea operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi a gazelor naturale şi încurajarea dezvoltării unei pieţe de energie corecte, sigure şi durabile.

ANRE va continua să sancţioneze practicile abuzive ale operatorilor din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale în relaţia cu consumatorii finali.

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *