Municipiul Sebeş. ANUNŢ DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantă: Municipiul Sebeş, cu sediul în Municipiul Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba, cod fiscal 4331201, telefon 0258/731004, fax 0258/734187, e-mail: sebespri@yahoo.com.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

  1. Suma totală alocată de la bugetul local al Municipiului Sebeş şi aprobată pentru anul 2022 este de 200.000 lei, repartizarea acesteia pe programe fiind următoarea:

– Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul culturii” – 90.000 lei

– Programul „Educaţie şi formare continuă” – 70.000 lei

– Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul sportului” – 20.000 lei

– Programul „Atitudine şi implicare în probleme de mediu” – 20.000 lei.

În cazul în care pentru unul sau mai multe programe nu se depun proiecte eligibile sau valoarea acestora nu acoperă sumele alocate, Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a redistribui aceste fonduri programelor pentru care există proiecte eligibile.

  1. Durata de implementare a proiectelor: anul 2022
  2. Solicitanții – persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii.
  3. Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba, telefon 0258/731004 şi de pe site-ul instituţiei www.primariasebes.ro.
  4. despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: sebespri@yahoo.com şi fax: 0258/734187, cu cel puţin 6 zile înainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
  1. În conformitate cu prevederile art. 20, alin (1) din legea 350/2005, data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 11.04.2022, ora 16:00.
  2. Propunerile de proiecte cu documentaţiile prevăzute în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş se depun la registratura Primăriei Municipiului Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba.
  3. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare în perioada 12.04.2022 – 18.05.2022.
  4. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, nr. 47 din data de 09.03.2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *