Primăria Aiud oganizează concurs pentru postul de secretar general al municipiului

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de conducere specifică de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            organizat în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

             Durata timpului de muncă pentru funcția publică de conducere specifică de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

               Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:

            – Proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 31.03.2022, ora 09:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            –  Proba scrisă: 04.04.2022, ora 10:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            – Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            – Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 01.03.2022 – 21.03.2022  (ora 16:00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare la concurs sunt:

             –  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice, științe administrative sau științe politice;

            – absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani;

            –  cunoștințe PC – nivel mediu din:

    I. Concepte de bază ale tehnologiei informației (IT)

   II. Utilizarea computerului și organizarea fișierelor

  III. Procesare de text

  IV. Calcul tabelar

   V. Baze de date

  VI. Prezentări

 VII. Informație și comunicare

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *