Traducere şi interpretare germană-engleză, noul program de studii de licenţă la UAB

În sesiunea de ADMITERE din luna SEPTEMBRIE 2021, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia propune un nou program de licență, recent autorizat de către ARACIS în domeniul FILOLOGIE (învățământ de zi, cu frecvență): TRADUCERE ȘI INTERPRETARE (GERMANĂ-ENGLEZĂ), care completează paleta de programe cu tradiție la UAB în domeniul filologic (LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ și TRADUCERE ȘI INTERPRETARE (ENGLEZĂ-FRANCEZĂ).

Noul program de studii TRADUCERE ŞI INTERPRETARE (GERMANĂ-ENGLEZĂ) este organizat ca răspuns la solicitările de pe piața muncii și are ca misiune formarea de specialişti în domeniul Limbi Moderne Aplicate (traducători cu studii superioare, interpreți și translatori), ale căror competențe profesionale, atitudini şi valori să răspundă cerinţelor mediului socio-economic şi cultural actual. Se are în vedere pregătirea de specialişti în comunicare şi relaţii interculturale, răspunzându-se, astfel, nevoii de personal calificat atât în firmele internaţionale din zonă, cât şi în instituţiile publice aflate în proces de globalizare. Implicit, programul vizează câteva obiective profesionale specifice domeniului: comunicare efectivă, în cel puţin două limbi moderne de circulaţie, într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2-C1 în ambele limbi – conform Cadrului European de referinţă); aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală, în domenii de interes larg şi semi-specializate; aplicarea adecvată a TIC (programe informatice, dicţionare electronice, baze de date, tehnici de arhivare a documentelor etc.) pentru documentare, identificare şi stocare a informaţiei, tehnoredactare şi corectură de texte; negociere şi mediere lingvistică şi culturală, comunicare profesională şi instituţională, analiză şi evaluare a comunicării eficiente.

Organizarea noului programul de studii Traducere şi Interpretare (Germană-Engleză) se înscrie în strategia globală a Universităţii, vizând consolidarea programelor de studii din structura actuală, în paralel cu continua adaptare a acestora la nevoile angajatorilor, orientate interdisciplinar şi conectate la cererea actuală şi la transformările previzibile pe piaţa muncii.

În sesiunea de toamnă a ADMITERII 2021, se vor scoate la concurs, și pentru acest nou program de licență, locuri subvenționate și locuri cu taxă, înscrierea făcându-se online, începând cu data de 6 septembrie. Pentru detalii, vă invităm să vizitați: http://admitere.uab.ro/ .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *