MUNICIPIUL SEBEȘ. ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CARE DEȚIN ÎN PROPRIETATE SPAȚII UTILIZATE ÎN SCOP NEREZIDENȚIAL ȘI SPAȚII CU DESTINAȚIE MIXTĂ

MUNICIPIUL SEBEȘ

DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CARE DEȚIN ÎN PROPRIETATE SPAȚII UTILIZATE ÎN SCOP NEREZIDENȚIAL ȘI SPAȚII CU DESTINAȚIE MIXTĂ (REZIDENȚIAL ȘI NEREZIDENȚAL)

  1. PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE DEȚIN SPAȚII UTILIZATE EXCLUSIV ÎN SCOP NEREZIDENȚIAL

          Conform art. 458 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice, folosite în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

          Raportul de evaluare pe baza căruia v-a fost calculat impozitul în perioada 2016-2020 a depășit termenul de 5 ani prevăzut de lege, fapt pentru care este necesară întocmirea unui raport de evaluare a imobilului pe care îl dețineți în proprietate. Raportul de evaluare trebuie depus la instituția noastră, Direcția Venituri, Piața Primăriei, nr.1, până la data de 31.03.2021 inclusiv și va face referire la situația imobilului la data de 31.12.2020. Dacă raportul de evaluare va fi depus după data de 31.03.2021, acesta va produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2022, iar cota de impozit va fi 2%.

  • PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE DEȚIN SPAȚII CU DESTINAȚIE MIXTĂ (FOLOSITE ÎN SCOP REZIDENȚIAL ȘI ÎN SCOP NEREZIDENȚIAL) LA CARE CHELTUIELILE CU UTILITĂȚILE NU SUNT ÎNREGISTRATE ÎN SARCINA PERSOANEI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ECONOMICĂ

            Nu este obligatorie depunerea rapoartelor de evaluare sau a celorlalte documente prevăzute la pct.1, lit. a), b) și c) de mai sus de persoanele fizice, care dețin în proprietate spații cu destinație mixtă, conform art.459 din Codul fiscal în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:

  1. se depune o declarație pe propria răspundere de către proprietarul spațiului în care se menționează suprafața, în mp., folosită în scop nerezidențial;
  2. cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.

Declarația pe propria răspundere se depune la organul fiscal local Direcția Venituri, Piața Primăriei, nr.1, până la data de 15 martie 2021 inclusiv.

În situația în care sunt îndeplinite cumulativ cerințele de mai sus și declarația pe propria răspundere este depusă până la data de 15 martie 2021 inclusiv, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile folosită pentru spațiile nerezidențiale.

Dacă declarația pe propria răspundere nu este depusă până la data de 15 martie 2021 inclusiv, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% aplicată asupra valorii impozabile folosită pentru spațiile nerezidențiale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *