Noi pași pentru optimizarea serviciilor oferite comunității de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de date specifice, în scop de informare, cercetare, educație sau recreere. Pentru a-și îndeplini misiunea, biblioteca publică trebuie să poată să ofere aceste servicii tuturor beneficiarilor, fără nici un fel de îngrădiri sau criterii de diferențiere. Totodată, instituția trebuie să ofere amenajările, ambientul și siguranța tuturor cetățenilor din comunitate care apelează la serviciile specifice de lectură, cercetare, informare, documentare sau petrecere a timpului liber.

Pentru a atinge aceste scopuri și a-și mări numărul de utilizatori, în perioada 2017- 2020 au fost făcute o serie de investiții în renovarea clădirii, accesul în curte și în incinta bibliotecii, amenajări interiore, amenajrea curții și a căilor de acces etc. În 2020, pentru a veni și mai mult în sprijinul tuturor membrilor comunității, instituția a făcut o serie de investiții menite să asigure accesul, ambientul, siguranța și comunicarea rapidă și eficientă cu o serie de categorii de personae cu diferite tipuri de dizabilități. Pentru comunicarea cu persoanele cu dificultăți de auz a fost organizat on-line un curs susținut de Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbajul Mimico-Gestual, prin intermediul căruia au fost instrituiți trei bibliotecari de la secțiile de împrumut carte care să poată comunica eficient cu acești utilizatori. Pentru persoanele cu deficiențe de vedere au fost instalate suprafețe de avertizare tactile, prin amplasarea în curte și în clădire a pavajelor tactile. Pentru aceeași categorie de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă au fost montate, atât la intrarea în instituție cât și în incintă, sisteme de avertizare și indicatoare tactile în limbaj Braille. Pentru persoanele cu dizabilități locomotorii a fost reamenajată, redimensionată și modernizată rampa de acces de la intrarea în instituție, astfel încât accesul persoanelor în scaune cu rotile sau ajutate de cadre pentru deplasare să fie cât mai ușor.

Alături de aceste dotări și amenajări ale căilor de acces și spațiilor interioare și exterioare, ar mai fi de menționat că Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba dispune de o colecție de carte scrisă în limbaj Braille și de noul standard de facilitare a lecturii pentru nevăzători, numit Daisy (Digital Accessible Information System). De asemenea, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a achiziționat pe tot parcursul anului 2020 noi titluri de carte, din toate domeniile de activitate, și are în vedere o serie de noi programe și proiecte care să atragă un număr tot mai mare cititori. Sediul bibliotecii se află în Alba Iulia, strada Trandafirilor, nr. 22 iar informații referitoare la programul de funcționare, colecții, înscriere sau alte tipuri de informații pot fi obținute la numărul de telefon 0258811443 sau pe site-ul instituției la adresa www.bjalba.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *