Cursuri online la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe toată perioada de instituire a stării de urgență

Instrumentalizarea mediatică, soluţiile aplicate, reacţiile din partea factorilor direct implicaţi în gestionarea crizei determinate de coronavirus fac din pandemia SARS-CoV-2 un indicator în funcţie de care se va defini o nouă paradigmă a învăţământului românesc, european şi mondial.

În acest sens, universităţile europene, implicit universităţile din România, iau măsuri radicale având ca scop minimizarea impactului negativ al crizei în derularea procesului educaţional. Considerăm, însă, că la fel de importantă trebuie să fie și preocuparea de a menține funcționalitatea sistemului.

Atunci când ne confruntăm cu situații de criză, măsurile sistemice ar trebui să se concentreze atât pe managementul situației curente, cât și, mai ales, pe opțiunile de ieșire din situația critică și de funcționare post-criză.

În această conjunctură, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia derulează un proces prin care maximizează resursele educaționale prin valorificarea la maxim a platformelor electronice. În acest sens, sunt active o serie de platforme (Microsoft Teams, Moodle,  Google Classroom,  Zoom etc.) accesibile prin structura informatică a universității. Cadrele didactice şi studenţii le folosesc cu mare succes, activităţile didactice desfăşurându-se conform orarelor în vigoare. Facultăţile, prin structurile departamentale pe care le includ, au participat la forme de instruire de lucru, iar responsabilii MyTeams au diseminat, către cadrele didactice, funcţionalităţile platformei Microsoft Teams. Provocările sunt, în continuare, în a identifica modalități flexibile de evaluare pe parcurs și de examinare finală adaptate la acest context (platforme securizate de testare standardizată, evaluări orale online, predarea unor proiecte și portofolii în platformele de învățare utilizate etc.). UAB a facilitat accesul studenților la sursele de învățare de tip bibliografie electronică, accesibile prin intermediul  www.e-nformation.ro , oferindu-le și un tutorial privind posibilitatea de accesare a acestei platforme.

Orice inițiativă de acest fel, derulată în mediu online, trebuie încurajată și susținută nu doar ca instrument de „supraviețuire educațională”, ci și ca modalitate de a contribui la stabilitatea emoțională și socială a studenţilor și a familiilor, dar și a cadrelor didactice. În general, pentru buna informare a întregii comunități academice, UAB a creat o partiție temporară pe site-ul propriu, unde sunt postate toate noutățile specifice acestei perioade marcate de instaurarea stării de urgență la nivelul întregii țări (http://infocovid19.uab.ro/).

Trebuie precizat că scopul nostru educaţional-universitar este acela de a genera stabilitate la toate nivelele: de asumare a unor măsuri de flexibilizare, de adaptabilitate instituțională care să mențină liniștea familiilor, ordinea socială, fluxul de forță de muncă. 

În cele din urmă, criza solicită universităților să sprijine guvernele prin cercetare și să transmită cunoștințe prin învățare și predare, pentru a pregăti o societate mai rezistentă. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia îşi asumă această misiune, cu speranța de a oferi expertiză în domeniu societăţii româneşti, pentru a face față provocărilor globale.

#UniversitiesAtHome  #cursurionline #uab

CONDUCEREA UAB

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *