Municipiul Alba Iulia. Consultare publică pentru reducerea impozitului pe clădiri pentru donatorii de sânge și persoanele cu dizabilități

ANUNŢ

referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind reducerea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2025 pentru persoanele fizice care fac dovada a cel puțin trei donări de sânge în cursul anului 2024 precum și pentru persoanele cu dizabilități

Primăria municipiului Alba Iulia, astăzi, 23.04.2024 anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind reducerea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2025 pentru persoanele fizice care fac dovada a cel puțin trei donări de sânge în cursul anului 2024 precum și pentru persoanele cu dizabilități.

Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Ardealului, nr. 1-3 (Direcția Venituri), pe site-ul autorității publice www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică, la avizierul autorității publice locale – Calea Moților, nr. 5 A și la avizierul Direcției Venituri.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al autorității publice locale.

Etapa de consultare a publicului se desfăşoară în perioada: 23.04.2024 – 07.06.2024.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se depun în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 07.05.2024, h 16,00.

– ca mesaj în format electronic pe adresele de e-mail: calin.badiu@apulum.rooffice@apulum.ro

– prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5 A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134;

– la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la Registratură, la adresa: Calea Moților, nr. 5 A, de luni până joi între orele: 7.30.-16.00, sau vineri între orele: 7.30.- 13.30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre reducerea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2025 pentru persoanele fizice care fac dovada a cel puțin trei donări de sânge în cursul anului 2024 precum și pentru persoanele cu dizabilități”, specificându-se articolele din proiect la care se face referire și menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a autorității publice locale, la linkul www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică – la proiectul de hotărâre mai sus menționat – în minută.

Pentru cei interesaţi există posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică. Data întâlnirii va fi adusă la cunoștința publicului interesat printr-un anunț ulterior.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon 0258818338 – Direcția Venituri, e-mail: calin.badiu@apulum.ro, sau office@apulum.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *