Primăria Alba Iulia continuă ridicarea autovehiculelor părăsite

ANUNȚ

cu privire la vehiculele fără stăpân ridicate de pe domeniul public al UAT,

Alba Iulia

În temeiul art. 6 alin.(1) din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritorial, primarul aduce la cunoștință public lista vehiculul fără stăpân care au fost ridicat de pe domeniul public, în vederea identificării proprietarului sau a deținătorului legal, după cum urmează:

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE VEHICULELOR
LOCUL DE UNDE A FOST RIDICAT

1.
Marca – mazda
Tip – 3
Culoare – albastru
Categorie – autoturism
Nr. înmatriculare – fără placuțe de înmatriculare

Str. Aurel Vlaicu, Alba- Iulia.

În cazul în care, în urma publicării anunţului, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului îl revendică, acestuia i se aduce la cunoştinţă faptul că refuzul de a prelua vehiculul constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.6 alin.(3) din Legea nr. 421/2002.

Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face, conform art. 7 alin. (1) din Legea nr.421/2002, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor şi amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul:

a) calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia;

b) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru; inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;

c) plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări;

d) deţinerii inspecţiei tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv.

Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului, conform art.8 din Legea nr. 421/2002.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *