OCUPAȚIA DE ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST. Ce trebuie să ști despre actele necesare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, ca urmare a solicitărilor persoanelor interesate de ocupația de asistent personal profesionist, face următoarele precizări:

 • Pentru a fi atestat ca asistent personal profesionist, o condiție esențială o reprezintă obținerea/deținerea unui certificat de calificare sau certificat de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist emis de un furnizor acreditat de formare profesională.
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba nu este autorizată ca și furnizor de formare profesională și, prin urmare, nu organizează cursuri de calificare pentru ocupația de asistent personal profesionist.
 • Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, articolul 45, alin. 1 și 1^1 menționează :

„(1) Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de îngrijirea şi protecţia unui asistent personal profesionist, în baza evaluării nevoilor individuale.

(1^1) Îngrijirea şi protecţia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se asigură de către asistentul personal profesionist, altul decât soţul, soţia saurudele în linie dreaptă.<LLNK 12018 69180 301 0130>

 • Spre deosebire de asistentul personal, asistentul personal profesionist asigură la domiciliul său îngrijire și protecție adultului cu handicap grav sau accentuat, pe baza nevoilor individuale ale acestuia. „Acordarea de îngrijire și protecție adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării„, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 548/2017, actul care reglementează condițiile și procedura prin care se poate obține atestarea.

Reamintim că cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 • Copii de pe actele de stare civilă;
 • Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională);
 • Copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
 • O scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
 • Adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
 • Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
 • Declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului /coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
 • Cazierul judiciar și Certificat de integritate comportamentală pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește.

Informații referitoare la furnizorii de formare profesională autorizați se pot obține de la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a județului Alba, care funcţionează în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, la adresa: municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr.10B, jud. Alba, telefon 0258-812 736.

De asemenea, informații suplimentare cu privire la condițiile de atestare, drepturile și obligațiile asistentului personal profesionist se pot obținelasediulDirecției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 68, jud. Alba, Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale sau apelând numărul de telefon 0258-818 266, interior 203, de luni până vineri între orele 8.00-16.00, ori prin transmiterea unui e-mail către : dgaspc@protectiasocialaalba.ro.

Director general

Frăcea Valentin Ioan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *