MUNICIPIUL AIUD. Concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere, șef serviciu, cadrul S.T.I.P

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcții contractuale de conducere vacante de șef serviciu, grad II, în cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână.

Condiţiile generale de participare la concurs:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență: Inginerie civilă/Ingineria instalațiilor;

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Condițiile de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 12.09.2023, ora 11:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9;

Data, ora și locul desfășurării interviului: 18.09.2023, ora 11:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 31.08.2023, ora 15:00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe pagina de internet: www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *