ADR Centru susține crearea unui laborator de idei în Orașul Cugir

COMUNICAT DE PRESĂ

ADR Centru a organizat – alături de Primăria Orașului Cugir și Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” din Cluj Napoca – o întâlnire de lucru prin care a testat funcționarea conceptului de laborator viu în Cugir. Acest eveniment și-a propus să faciliteze dialogul dintre administrația locală, mediul academic, mediul privat și societatea civilă și să pună bazele CUGIR URBAN LIVING LAB – o școală comunitară care să asigure oportunități de formare în domeniul turismului, meșteșugurilor, revalorificarea bunurilor, a resurselor, economiei circulare și infrastructurii verzi.

Pe parcursul întâlnirii, cei aproape 30 de invitați (reprezentanți administrației locale, societății civile, mediului privat, mediului academic) au identificat principalele puncte forte ale orașului Cugir și constrângerile ce nu permit valorificarea superioară a resurselor existente, precum și oportunitățile de dezvoltare a localității prin intermediul turismului sustenabil, meșteșugurilor și tradiției.

Această întâlnire a stabilit începutul unui dialog între toate părțile interesate (administrația locală, școlile gimnaziale și liceele cugirene, spitalul orășenesc, ONG-urile locale și județene, mediul privat și mediul academic), fiind doar o primă etapă dintru-un demers de mai lungă durată ce va contribui la dezvoltarea sustenabilă a orașului Cugir. Pentru imaginarea/crearea unei comunități sănătoase, pe parcursul evenimentului participanții au identificat nevoia dezvoltării infrastructurii verzi din Cugir și au conturat un concept pentru dezvoltarea unei grădini urbane care să includă sere și ateliere specifice. Această grădină urbană este văzută ca un loc vibrat, dinamic și holistic, care să aducă laolaltă administrația, mediul privat, societatea civilă și scoliile gimnaziale din Cugir.

Întâlnirea de lucru de săptămâna aceasta de la Cugir este un prim pas în testarea și validarea conceptului de laborator viu în Regiunea noastră. Având în vedere succesul pe care l-a avut la Cugir și nevoia unei astfel de abordări, ne propunem să replicăm acest model și să organizăm mai multe astfel de întâlniri și în alte orașe monoindustriale din regiune. Conceptul de laborator viu este inspirat din Olanda și a fost propus ca bună practică în cadrul proiectul COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy), o inițiativă interregională susținută de un parteneriat internațional format din universități, agenții regionale de inovare și agenții de dezvoltare regională ce își propune, prin cooperare și inovare, să identifice soluții bazate pe economie circulară în comunitățile mici. Prin parteneriatele stabilite și proiectele derulate, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a fost și este permanent preocupată de dezvoltarea sustenabilă a Regiunii Centru. În acest context, de-a lungul timpului am dezvoltat parteneriate cu organizații din alte regiuni pentru a facilita schimbul de informații, bune practici și a stimula cooperarea cu alte regiuni, atât în scop economic dar și cultural sau al susținerii dezvoltării instituționale”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al ADR Centru.

Informații de background

CUGIR URBAN LIVING LAB este o inițiativă realizată în contextul Color Circle, un proiect interregional ce își propune să sprijine dezvoltarea economiei circulare prin crearea unor parteneriate solide între autoritățile locale și mediul academic regional și prin dezvoltarea unor măsuri inovatoare.

Pornind de la ideea că dezvoltarea unor măsuri integrate privind economia circulară se poate face numai prin implicarea tuturor factorilor relevanți de la nivel local și regional, prin intermediul acestui proiect, partenerii internaționali ausprijinit creșterea capacității autorităților locale de a valorifica întregul potențial al economiei circulare și de a dezvolta conceptul de economie circulară în localitățile mici din cele cinci regiuni partenere din Franța, Cehia, Olanda, Spania și România.Pe parcursul implementării acestui proiect, au fost identificate principalele nevoi ale comunităților urbane de mici dimensiuni în materie de economie circulară, au fost mapate bunele practici de la nivel regional și au fost identificate principalele capacități de inovare existente. Pe parcursul celor 4 ani de implementare, prin proiectul COLOR CIRCLE s-au facilitat schimburile de experiență și cunoștințe dintre organizațiile din regiune cu organizații similare. În urma acestor schimburi de experiențe, la nivelul fiecărei regiuni au fost întocmite planuri de acțiune care să contribuie la îmbunătățirea instrumentelor de politică care vizează economia circulară.

Planul de acțiune realizat la nivelul Regiunii Centru a avut în vedere îmbunătățirea AP 13 din POR 2014-2020 și valorificarea economiei circulare în PR Centru prin dezvoltarea unui proiect strategic – o platforme de inovare deschisă (un laborator viu). Acest plan de acțiune este inspirat după modelul Fjildlab, prezentat de Universitatea de Științe Agricole din Olanda, partener în proiectul COLOR CIRCLE. Acest laborator funcționează ca o platformă ce își propune să faciliteze cooperarea din organizațiile din regiune și să asigure dezvoltarea unor proiecte inovatoare și sustenabile. Pentru dezvoltarea acestui laborator viu și maparea nevoilor, pe parcursul implementării planului de acțiune , au fost create cinci grupuri de lucru în următoarele domenii: eficientă energetică, infrastructură verde, infrastructură albastră, regenerare urbană și spații verzi și de agrement. Aceste grupuri de lucru sunt inspirate din dezbaterile ce au avut loc în cadrul Fjildlab și au ca scop conturarea problemelor și prioritizarea soluțiilor precum și cooperarea în vederea pregătirii unor aplicații/idei de proiecte ce pot fi depuse în platformelor de inovare deschisă ce vor fi disponibile în PR Centru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *