Zeci de mii de firme vor achita cu până la 20% mai mult pentru energia electrică din facturile venite cu întârziere

Nenumăratele modificări, condiționări și notificări, aduse ordonanței 27/2022, la care se poate adăuga mesajele publice incomplete și lipsa unor informări clare pentru consumatori, suprapusă de întârzierea masivă a emiterii de facturi, aduce astăzi unii consumatori în pragul isteriei și a plății unor facturi cu 20% mai mari.

Degringolanda din anul 2022, de pe piața energiei electrice a determinat ca foarte mulți consumatori să râmână fără furnizor și să treacă în FUI. Încurajați de mesajele publice ”dormiți în pace consumatori buni, Furnizorul de Ultimă Instanță se gândește să nu rămâi fără gaze”, negăsind nici un furnizor dornic să le vândă energie electrică, și-au acceptat soarta de a fi preluați de FUI.

Consumatorii înțelegând din Articolul 28 din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice: ”În situația încetării contractului de furnizare încheiat între furnizor și un client final, locurile de consum ale clientului final care fac obiectul contractului și care se află în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice se preiau automat, ca urmare a notificării transmise de OD către FUI nominalizat, urmare a notificării primite de OD de la vechiul furnizor, referitoare la încetarea contractului de furnizare încheiat între furnizor și client”.

În mod natural, consumatorii non casnici care au fost trecuți în fără voia lor în FUI, au înțeles că această ”simplă operație” nu-i va afecta, având în vedere că prețul pentru ei este ”reglementat” de prevederile art 1 dinOUG 27/2022:

Prețul maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

(i)întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

(ii)operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b 1 ), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

(iii)operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;(iv)autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;(v)institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;”

Întârzierea cu 4-6 luni a facturilor la energia electrică, a venit la pachet și cu o surpriză prețul energiei electrice pe care trebuie să o achite consumatorii nu este așa cum prevede OUG 27/2022 de 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus,ci este de 1,3 leikWh cu TVA inclus deoarece aceștia nu au mai depuso nouă declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal și la FUI.

Toți consumatorii au trimis această declarație la furnizorul vechi, dar nu au mai reluat această acțiune birocratică, atunci când au fost trecuți fără voia lor în FUI bazându-se pe prevederile art 28 din Regulamentul FUI, consumatorii aflați ”în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice se preiau automat, ca urmare a notificării transmise de OD către FUI nominalizat, urmare a notificării primite de OD de la vechiul furnizor, referitoare la încetarea contractului de furnizare încheiat între furnizor și client”.

Astfel, micii consumatorii non casnici se vâd, după 4-6 luni, puși în situația de a nu mai putea face nimic, decât de a achita facturi cu până la 20% mai mari la energiei electrică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *