VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!

Violența a devenit un fenomen social atât de frecvent întâlnit în societatea actuală încât apare tendința, în anumite contexte, de a deveni un fenomen normal, integrat în cotidianul microgrupurilor dar și al societății în general.

Tot mai multe organizații și comunități derulează, în prezent, demersuri ample de acțiune împotriva acestui fenomen. Astfel, Convenția de la Istambul definește violența domestică ca înglobândtoate actele de violență fizică, psihică, sexuală, psihologică sau economică care apar în interiorul familiei sau a unei unități domestice, între foști sau actuali soți ori parteneri, chiar dacă aceștia împart sau nu aceeași rezidență cu victima. În contextul social actual, violența împotriva femeii este o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare împotriva femeilor și face referire la toate acțiunile de violență de gen care aduc prejudicii și vatămă în orice fel femeia.

DGASPC Alba s-a alăturat acestor demersuri de combatere a violenței domestice prin implicarea activă din anul 2019 în Proiectul VENSU – Împreună pentru o viață în siguranță!, proiect co – finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio – profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, cod proiect 128038, depus de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES).

Din anul 2020 și până în prezent, în cadrul Proiectului VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță! au fost acordate femeilor, victime ale violenței domestice, servicii de găzduire, grup suport (servicii psihologice), consiliere socială, consiliere vocațională, asistență juridică și asistență medicală.

În acest sens, a înființat și a devenit activ serviciul social – Locuință protejată destinată victimelor violenței domestice, alături de alte două servicii complementare: Grupul de Suport și Cabinetul de Consiliere Vocațională. Aceste servicii se adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care au calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, un număr de 14 femei au beneficiat de găzduire în cadrul LP VVD Alba, o parte fiind însoțite și de copii lor (12 minori au fost găzduiți în cadrul unității rezidențiale până în prezent); 84 de femei au beneficiat de asistență psihologică (evaluare psihologică, consiliere psihologică, grup suport) și 83 de femei au beneficiat de consiliere vocațională.

În cadrul activităților proiectului la nivel local, un număr de 12 femei au beneficiat de asistență juridică oferită benevol de către un avocat din Baroul Alba, în baza unei colaborări și a contractelor specifice de prestări servicii.

Prin demersurile și acțiunile noastre ne dorim să venim în sprijinul femeilor, victime ale violenței domestice, și să transmitem comunității necesitatea ca fiecare actor social să se implice activ, empatic și ferm în așa fel încât acest fenomen să ajungă unul izolat și nu o normalitate.

Director general

Frăcea Valentin-Ioan

Coordonator local

Henegar Ioana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *