Colegiul Horea, Cloșca și Crișan va fi reabilitat termic cu bani din PNRR

COMUNICAT DE PRESĂ

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia derulează proiectul “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE- COLEGIUL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA”, cod proiect C5 – B2.1.a – 30. În acest sens, la data de 14.12.2022, s-a semnat de către Municipiul Alba Iulia, Contractul de finanțare nr. 130947/21.11.2022, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și UAT Municipiul Alba Iulia, în calitate de Beneficiar.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*).

Prin investiția propusă se urmărește creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie pentru încălzire între 30 – 60% (conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) în comparație cu situația anterioară renovării și respectarea Comunicării Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Punctăm câteva dintre lucrările care se vor realiza:

Lucrări pentru reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii – izolarea termică a pereților exteriori la interior cu plăci minerale multipor de 10 cm; izolarea termică a planșeului de pod cu 25 cm vată minerală bazaltică; repararea foii exterioare a tâmplăriei clădirii (ferestre) și înlocuirea foii interioare a tâmplăriei (ferestre) cu tâmplărie performantă energetic.

Lucrări pentru reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum – lucrări de instalații în centrala termică și subsol tehnic prin înlocuirea echipamentelor din centrala termică inclusiv înlocuirea cazanelor existente cu cazane în condensație, și automatizarea centralei termice pentru implementarea sistemului inteligent pentru gestionarea si monitorizarea energiei termice; lucrări de instalații în centrala termică aferente cazanelor în condensație și funcționării corecte a distribuției de energie termică; echilibrarea instalației interioare de încălzire prin dotarea corpurilor statice existente cu robineți cu cap termostatic și regulatoare de debit; înlocuire instalație de gaz la cazane.

Lucrări pentru sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente: – sistem inteligent pentru gestionarea si monitorizarea surselor de energie termică, inclusiv automatizarea centralei termice

Lucrări pentru sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie: – un sistem de pompe de căldură; – un sistem de panouri fotovoltaice.

Activități pentru echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice: 2 stații de încărcare pentru mașini electrice (conform ghid PNRR).

Activități pentru alte tipuri de lucrări: – suprastructura acoperiș și înlocuire învelitoare din tabla cu învelitoare de țiglă – corp central; instalații meteorice – repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; demontare/remontare corpuri statice și distribuție încălzire pentru lucrările de izolare termică la pereții exteriori din interior; lucrări de intervenții la finisaje exterioare și repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; lucrările de instalații sanitare conțin operații de demontare/remontare obiecte sanitare în vederea termoizolării pereților exteriori la interior și înlocuirea racordurilor dacă este cazul.

Am repetat-o în nenumărate rânduri, preocuparea mea pentru educație are întâietate, iar din acest punct de vedere, proiectele de reabilitare a clădirilor de învățământ continuă să se afle pe lista mea de priorități. Copiii din Alba Iulia au dreptul la un învățământ de calitate, iar asigurarea calității infrastructurii educaționale este, în acest context, esențială.”, apreciază Pleșa Gabriel Codru, Primar al Municipiului Alba Iulia.

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 17.342.764,64 lei cu TVA.

Durata de implementare a proiectului este de 40 de luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data de 14 decembrie 2022 până la data de 13 aprilie 2026.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *