4 contracte cu finanțări nerambursabile pentru Sebeș în valoare de 37,8 milioane lei: transport nepoluant și eficientizarea energetică a trei școli

Dorin Nistor: „Am semnat azi, la București, 4 contracte cu finanțări nerambursabile pentru Sebeș în valoare de 37,8 milioane lei: transport nepoluant și eficientizarea energetică a trei școli – Colegiului Național „Lucian Blaga” (corp A), a Școlii Gimnaziale Petrești și a Școlii Gimnaziale „Silviu Cărpinișanu”

Încă patru proiecte cu valoare însumată de 37.825.709,68 milioane de lei, finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR, au fost semnate astăzi la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

1.     Primul proiect este ”DOTAREA CU VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SEBEȘ”, în valoare de 21.874.263,59 lei.

Mijloacele de transport în comun bazate pe sisteme de propulsie electrice sunt capabile să rezolve provocările transportului public. Efectele pozitive privind impactul asupra mediului (reducerea zgomotului, reducerea poluării atmosferice) vor fi resimțite de toți locuitorii municipiului.

–        Număr de mijloace de transport care vor fi achiziționate: 9 (din gama autobuze nepoluante cu lungimea de 10 metri)

–        Număr de stații de încărcare: 9 stații de încărcare lentă (câte una pentru fiecare vehicul) și 3 stații de încărcare rapidă (1 stație pentru 3 autobuze)

Principalele beneficii aduse de implementarea investiției sunt rezumate mai jos:

–       reducerea poluării locale;

–        reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;

–        reducerea semnificativă a poluării fonice;

–        îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;

–        sporirea siguranței rutiere în municipiu, prin soluții ecologice de transport.

2.     Cel de-al doilea proiect este ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII COLEGIULUI NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ – CORP A” în valoare de 8.416.761,57 lei.

Prin intermediul investiției se propune realizarea următoarelor tipuri de lucrări de creștere a eficienței energetice:

–        termoizolarea exterioară a pereților exterior ai clădirii, cu refacerea elementelor deteriorate atât în urma intervențiilor, cât și datorită impactului vremii;

–        se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare;

–        înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic pentru încălzire;

–        înlocuirea circuitelor electrice aferente sistemului de iluminat;

–        înlocuirea corpurilor surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri cu tehnologia LED;

–        dotarea sălilor de clasă cu sisteme individuale de ventilare mecanică cu comanda locală, cu recuperarea căldurii, dimensionate în funcție de gradul de ocupare al încăperilor;

–        instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice;

–        instalarea a 2 stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire:

–          conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 53,58% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire;

–          conduce la reduceri ale consumului consumului de energie primară de 59,05 % și la reduceri ale emisiilor de CO2 de 58,84%.

3.     Al treilea contract semnat este cel referitor la proiectul ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE „SILVIU CĂRPINIȘIANU”, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 1, MUNICIPIUL SEBEȘ”, în valoare de 4.494.031,28 lei.

În cadrul proiectului sunt propuse:

–      lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, termoizolarea exterioară a pereților exterior ai clădirii,

–      lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire: înlocuirea instalației interioare de distribuție a agentului termic pentru încălzire; izolarea termică a conductelor de distribuție a agentului termic;

–      lucrări de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii: înlocuirea corpurilor și surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologia LED;

–      lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior: dotarea sălilor de laborator/clasă cu sisteme individuale de ventilare mecanică cu comandă locală, cu recuperarea căldurii, cu eficiență de minim 75%, dimensionate în funcție de gradul de ocupare al încăperilor;

–      instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice;

–      instalarea unei stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire:

–      conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 54,25% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea cădirii;

–      conduce la  reducerea consumului de energie primară cu 59,12% și la reducerea emisiilor de CO2 cu 58,83% față de starea inițială.

4.     Cel de-al patrulea proiect este ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE PETREȘTI”           este 3.040.653,33 lei.

Se propun următoarele soluții pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii :

–         lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

–          lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire;

–         lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii;

–      înlocuirea corpurilor și a surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologia LED;

–         lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;

–     instalarea unui sistem de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice;

–         sisteme de management energetic integrat pentru clădiri care conduc la realizarea scopului proiectului;

–       instalarea unei stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire:

–          conduce la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de 52,29% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii;

–          conduce la reducerea consumului de energie primară  de 59,81% și la reducerea emisiilor de CO2 de 53,45% în comparație cu starea de pre-renovare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *