ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA POPULAȚIEI ÎN PERIOADA 02.11.2022 – 16.12.2022 PRIVIND APROBAREA MODIFICAREA UNOR TARIFE DE PRESTARI SERVICII FUNERARE

02.11.2022

ANUNŢ

referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării tarifului pentru săpat groapă, a tarifului gropari, a tarifului pentru închis-deschis placă, a tarifului pentru închiriat capelă, a tarifului pentru închiriat capac frigorific, precum și a tarifului de întreținere a cimitirului, aprobate prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificate prin HCL nr. 313/2017, HCL nr. 33/2019, HCL nr. 297/2019, HCL nr. 356/2020, HCL nr. 454/2021    

    


    Primăria municipiului Alba Iulia, astăzi, 02.11.2022 anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru săpat groapă, a tarifului gropari, a tarifului pentru închis-deschis placă, a tarifului pentru închiriat capelă, a tarifului pentru închiriat capac frigorific, precum și a tarifului de întreținere a cimitirului, aprobate prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificate prin HCL nr. 313/2017, HCL nr. 33/2019, HCL nr. 297/2019, HCL nr. 356/2020, HCL nr. 454/2021.
    Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot  fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, Județul Alba, Serviciul Contracte, Patrimoniu – Birou Elaborare Contracte și Administrarea Domeniului Public, pe site-ul autorității publice [url=http://www.apulum.ro]http://www.apulum.ro[/url], secțiunea Consultare publică și la avizierul autorității publice locale.
    Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al autorității publice locale.
    Etapa de consultare a publicului se desfăşoară în perioada: 02.11.2022 – 16.12.2022.
    Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se depun în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 17.11.2022, h 16,00,
    -ca mesaj în format electronic pe adresele de e-mail:daniel.vasile@apulum.ro; office@apulum.ro
    – prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5 A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134;
    – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la Registratură, la adresa:  Calea Moților, nr. 5 A, de luni până joi între orele: 7.30.-16.00, sau  vineri între orele: 7.30.- 13.30.
    Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru săpat groapă, a tarifului gropari, a tarifului pentru închis-deschis placă, a tarifului pentru închiriat capelă, a tarifului pentru închiriat capac frigorific, precum și a tarifului de întreținere a cimitirului, aprobate prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificate prin HCL nr. 313/2017, HCL nr. 33/2019, HCL nr. 297/2019, HCL nr. 356/2020, HCL nr. 454/2021, specificându-se articolele din proiect la care se face referire și menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate  pe pagina de internet a autorității publice locale, la linkul [url=http://www.apulum.ro]http://www.apulum.ro[/url], secțiunea Consultare publică – la proiectul de hotărâre mai sus menționat – în minută.
     Pentru cei interesaţi există  posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică. Data întâlnirii va fi adusă la cunoștința publicului interesat printr-un anunț ulterior.
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258 815367, persoană de contact: Daniel Vasile, e-mail: daniel.vasile@apulum.ro, sau office@apulum.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *