MUNICIPIUL AIUD. Angajează Șef al Serviciului POLIȚIA LOCALĂ

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de conducere de ȘEF SERVICIU AL SERVICIULUI POLIȚIA LOCALĂ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de conducere de ȘEF SERVICIU este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de desfăşurare ale concursuluisunt:

– Proba scrisă: 23.08.2022, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;

– Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 19.07.2022 – 08.08.2022 (ora 16:00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Condiţiile de participare la concurssunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– diploma de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor <LLNK 12020 1 12 263 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *