DEZBATERE PUBLICĂ ÎN DATA DE 21.07.2022, ORA 15.00, PENTRU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE DISTANŢĂ MAXIMAL PENTRU SERVICIUL SERVICIUL DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA

ANUNŢ – DEZBATERE PUBLICĂ ÎN DATA DE 21.07.2022, ORA 15.00, PENTRU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE DISTANŢĂ MAXIMAL PENTRU SERVICIUL SERVICIUL DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA

12.07.2022

INVITAȚIE LA DEZBATEREA PUBLICĂ

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Alba Iulia organizează în data de 21.07.2022, ora 15.00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5 A dezbatere publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal  pentru serviciul de transport persoane în regim de taxi în Municipiul Alba Iulia.

               Proiectul de hotărâre și anexele aferente au fost afișate atât pe site-ul autorității publice, www.apulum.ro, la secțiunea Consultare publică cât și la avizierul acesteia.

              Modalitatea de colectare a recomandărilor: în scris, conform anunțului nr. 66337/2022, specificându-se articolul sau articolele din proiectul de act normativ în discuție, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, din Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură, sau în format electronic, pe adresa de e-mail: office@apulum.ro, până la data de 20.06.2022, ora.16.00.

             Modalitatea de înscriere și luarea cuvântului: luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pe listă, la începutul dezbaterii publice. Timpul alocat luării cuvântului este de 10 minute pentru fiecare participant.

              Fiecare participant, după intrarea în sala de ședințe, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică, având asupra sa actul de identitate, respectiv dovada calității de reprezentant al persoanei juridice, după caz.

              Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, coroborate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la luarea cuvântului și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție. La dezbaterea publică vor participa obligatoriu inițiatorul și/sau inițiatorii proiectului de act normativ din cadrul  autorității publice locale, experții și/sau specialiștii care au participat la elaborarea referatului de aprobare însoțit de alte documente specifice, privind necesitatea adoptării actului normativ propus și persoanele interesate care au făcut recomandări scrise.

                Anunț publicat în data de 12.07.2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *