10 STRĂZI DIN SEBEȘ MODERNIZATE CU FINANȚĂRI OBȚINUTE DE PRIMĂRIE PRIN PROGRAMUL DE INVESTIŢII „ANGHEL SALIGNY”

Municipiul Sebeș a reușit să atragă o finanțare nerambursabilă de 18.433.105,27 lei, prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, gestionat de Ministerul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice, pentru modernizarea unui număr de zece străzi.

           Primul obiectiv de investiții este reprezentat de străzile Tineretului, Arini, Zăvoi și Crângului. Obiectivul de investiții are caracter integrat și cuprinde următoarele categorii de lucrări: lucrări de drumuri – modernizare străzi (parte carosabilă, trotuare pietonale, accese la proprietăți, parcări, spații verzi, amenajarea intersecțiilor și racordurilor cu străzile laterale, asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale, lucrări de siguranță rutieră, zone de recreere), canalizație subterană de rețele (pentru rețele electrice sau alte rețele de curenți slabi, rețele de iluminat public și de telecomunicații, în vederea trecerii acestora din distribuție aeriană în distribuție subterană), rețea apă (înlocuirea conductei existente cu o conducta din PEHD DN110, PN10, amplasare cămine de vane, montare hidranți de incendiu, branșamente locuințe, amplasare cămine pentru apometru la fiecare consumator), canalizare menajeră, sistem de iluminat public. Modernizarea acestor străzi, cu o lungime cumulată de 1.128 metri, are o importanță deosebită pentru locuitorii municipiului Sebeș, iar realizarea lucrării va îmbunătăți considerabil viabilitatea și starea tehnică a părții carosabile, precum și a rețelelor de utilități.

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 18.102.243,34 lei cu TVA.

Valoarea nerambursabilă obținută prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”: 10.000.000,00 lei cu TVA.

Valoarea finanțată de la bugetul local: 8.102.243,34 lei cu TVA.

Al doilea obiectiv de investiții vizeazămodernizarea străzilor Oituz, Doinei, Moților, Cloșca – tronson cuprins între strada Horea și trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeș – Petrești de la km 1+347, Alunului. Lucrările de modernizare includ: partea carosabilă, trotuare pietonale, accese la proprietăți, parcări, spații verzi, amenajarea intersecțiilor și racordurilor cu străzile laterale, asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale, lucrări de siguranță rutieră. Punerea în practică a lucrării va deschide posibilități noi pentru dezvoltarea activităților economice în zonă și va contribui la îmbunătățirea condițiilor de mediu, prin eliminarea surselor de praf și noroi generate de străzile neasfaltate. Modernizarea acestor străzi însumează o lungime cumulată de 1514,28 de metri.

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 11.414.395,92 lei cu TVA.

Valoarea nerambursabilă obținută prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”: 6.307.692,35 lei cu TVA.

Valoarea finanțată  de la bugetul local: 5.106.703,57 lei cu TVA.

Al treilea obiectiv de investiții are ca destinație modernizarea străzii Depozitelor, cu o lungime de 1514,28 de metri. Punerea în practică a lucrării va îmbunătăți viabilitatea și starea tehnică a părții carosabile deschizând noi posibilități pentru dezvoltarea activităților economice în zonă și va contribui la îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 2.241.646,17 lei cu TVA.

Valoarea nerambursabilă obținută prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”:                                                                  2.125.412,92 lei cu TVA.

Valoarea finanțată  de la bugetul local: 116.233,25 lei cu TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *