CONSULTAREA POPULAȚIEI PENTRU APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR DE CĂLĂTORIE PENTRU ZONA TARIFARĂ „ZONA 1 MUNICIPIUL ALBA IULIA”

11.04.2022

ANUNŢ

referitor la aprobarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie  pentru zona tarifară

„zona 1 municipiul Alba Iulia”

                         Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie  pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”.

                        Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada 11.04.2022 – 26.05.2022.

                        Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură  sau în format electronic pe adresa de e-mail:  office@apulum.ro  în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 27.04.2022, ora.16.00.

                        Proiectul de hotărâre  și documentația referitoare la acest proiect  pot  fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, respectiv la avizierul autorității publice locale sau pe site-ul autorității publice locale www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *