Primăria Aiud angajează inspector de specialitate pentru Sera-Zone Verzi

ANUNȚ
MUNICIPIUL AIUD

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție vacante, de inspector de specialitate, gradul IA, din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu – Compartiment Seră, Zone verzi.

Condițiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul horticultură;
– vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 6 ani și 6 luni.
Condițiile generale de participare la concurs:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
  Condițiile de desfășurare a concursului:
  Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 15.02.2022, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9;
  Data, ora și locul desfășurării interviului: 18.02.2022, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 07.02.2022, ora 15:00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.
  Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, telefon 0258/861593 interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *