Municipiul Alba Iulia. ANUNŢ REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE, TAXE SPECIALE ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL 2022

ANUNŢ

referitor la:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022.

Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022.

Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada  03.11.2021-17.12.2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură  sau în format electronic pe adresa de e-mail:  office@apulum.ro  în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 18.11.2021, ora.16.00.

Proiectul de hotărâre  și documentația referitoare la acest proiect  pot  fi consultate pe site-ul autorității publice locale [url=http://www.apulum.ro]http://www.apulum.ro[/url], secțiunea Consultare publică și la avizierele Primăriei Municipiului Alba Iulia și Direcției Venituri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *