Primăria Aiud angajează informatician

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD                                     

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud,

            organizat în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional asistent este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            Condiţiile de participare la concurs pentru postul deexpert, clasa I, grad profesional asistent sunt:

            – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: matematică; ramura de știință: informatică; ramura de știință: inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ramura de știință: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;

            – cunoștințe PC – nivel avansat din:

    I. Concepte de bază ale tehnologiei informației (IT)

   II. Utilizarea computerului și organizarea fișierelor

  III. Procesare de text

  IV. Calcul tabelar

   V. Baze de date

  VI. Prezentări

 VII. Informație și comunicare

            – vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

            Condiţiile de desfăşurare a concursului:

            – Proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 11.10.2021, ora 10:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            –  Proba scrisă: 12.10.2021, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            – Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            – Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 09.09.2021 – 28.09.2021  (ora 16:00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier                                                  în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice,  precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *