PRIMĂRIA AIUD angajează inspector la Urbanism

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD                                     

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

           organizat în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            Condiţiile de participare la concurs pentru postul deinspector, clasa I, grad profesional superior sunt:

            – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcții;

            – vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

            Condiţiile de desfăşurare a concursului:

            –  Proba scrisă: 04.10.2021, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            – Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            – Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 02.09.2021 – 21.09.2021  (ora 16:00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *