Strategia de dezvoltare rurală 2021-2027a judeţului, prima întâlnire în vederea implementării

COMUNICAT DE PRESĂ

La iniţiativa Consiliului Judeţean Alba, prin Serviciul Dezvoltare, Programe şi Guvernanţă Corporativă,  în data de 22 iulie 2021, la sediul din Piaţa Ion I.C.Bratianu nr. 1, a fost organizată prima întâlnire în vederea implementării Strategiei de dezvoltare rurală 2021-2027, strategie aprobată în acest an. Alături de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba au participat reprezentanţi ai instituţiilor care sunt implicate în dezvoltarea mediului rural: Direcţia pentru Agricultura Alba, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia, Oficiul Judeţean  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Direcţia Silvică, reprezentanţi ai Asociaţilor profesionale: Ţara Vinului, Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba, Alba Afroda şi reprezentanţii Grupurilor de Acţiune Locală: GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare; GAL  Valea Ampoiului – Valea Mureşului; GAL ,, Drumul Iancului”; GAL Arieşul Mare; GAL  ,,Pe Mureş şi pe Târnave”;  Fishing Local Action Grup- Grup de Acţiune Locală pentru pescuit – Bazinul Mureşului. Scopul acestei întâlniri a fost constituirea grupului de lucru interinstituţional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare rurală a judeţului Alba 2021-2027, fiind dezbătute problemele principale  cu care se confruntă mediul rural: depopularea şi îmbătrânirea accentuată a populaţiei. Participanţii la această întâlnire au fost de acord că prin colaborarea între toţi factorii implicaţi se vor găsi soluţii pentru punerea în valoare a resurselor locale (un rol esenţial având în acest sens  lanţurile scurte alimentare şi încurajarea consumului de produse locale), pentru dezvoltarea economiei rurale şi pentru stabilizarea şi formarea resursei umane din mediul rural. Pe baza propunerilor făcute s-a stabilit că întâlnirile următoare vor avea loc lunar, cu posibilitatea deplasării în teritoriul judeţului, pe domenii stabilite de comun acord şi cu exemple de bună practică. Tuturor participanţilor la această întâlnire le-au fost înmânate Agenda întâlnirii şi Planul de acţiune al Strategiei de dezvoltare rurală.

Președinte,

Ion DUMITREL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *