Primăria Aiud. Anunţ de angajare pentru muncitori necalificaţi

ANUNŢ

MUNICIPIUL AIUD

            Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurspentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională IV, după cum urmează:

            – 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

            – 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

Condițiile specifice de participare la concurs:

– studii medii/studii generale;

           – nu necesită vechime în muncă.

Condițiile generale de participare la concurs:

–  candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Condițiile de desfășurare a concursului:

            Data, ora și locul desfășurării probei practice:

            – 30.06.2021, ora 10:00 – pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională IV din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

            – 30.06.2021, ora 12:00 – pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională IV din cadrul Biroului Seră, Zone verzi,

la sediul Serviciului Public de  Interes Local Administrația Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9.  

            Data, ora și locul desfășurării interviului: 05.07.2021, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 18.06.2021, ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Resurse Umane.

            Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica stabilită se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe site-ul: www.aiud.ro.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane  din  cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon  0258/861.593, interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro.  Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *