204 candidați susțin proba de verificare a cunoştinţelor în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în vederea admiterii în colegiile naționale militare

204 elevi din clasa a VIII-a vor susține vineri, 28 mai, proba de verificare a cunoştinţelor  (test grilă) în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în vederea admiterii în colegiile naționale militare. Proba durează 3 ore și constă din susţinerea unui test de verificare a cunoştinţelor la disciplinele: Matematică (10 itemi Algebră+10 itemi Geometrie) şi Limba şi literatura română (10 itemi), conform programelor şcolare valabile pentru Evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, promoția 2021. Pentru a fi declarați „Admis”, candidații trebuie să obțină minim nota 6,00 la testul grilă. Rezultatele se vor afișa în aceeași zi, până la ora 16:00.

Candidații provin din cele 10 județe arondate centrului de examen de la colegiul militar albaiulian: Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu și Timiș. Dintre candidați, 154 sunt băieți iar 50 fete. Din numărul total al candidaților, 39 sunt din județul Alba (24 băieți și 15 fete).

Proba de verificare a cunoştinţelor reprezintă prima etapă a admiterii. În a doua etapă, candidaţii care au fost declaraţi „Admis” la proba de verificare a cunoştinţelor şi au participat la Evaluarea naţională sunt ierarhizaţi şi repartizaţi în colegiile naţionale militare, în data de 7.07.2021 (afişarea rezultatelor preliminare), în funcţie de media finală de admitere* şi opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiile naţionale militare.

Fiecare candidat a completat opțiunile pentru colegiile naționale militare în care dorește să urmeze studiile liceale, în ordinea preferințelor iar un candidat poate avea cel puțin o opțiune și cel mult cinci.

Candidații găsesc pe site-ul oficial al colegiului, http://www.colmil-mv.ro/, toate informațiile legate de admiterea în colegiile naționale militare.

* MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA=0,2 x MA+0,8 x NP

unde:

MFA= media finală de admitere

MA=media de admitere calculată potrivit formulei stabilite în anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, nr. 5457/2020

NP= nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *