Municipiul Aiud. Licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate producătorilor agricoli

ANUNŢ

MUNICIPIUL AIUD                                     

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 26 mai 2021, ora 12:00, în Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate producătorilor agricoli persoane fizice și locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor.

            Procedura de organizare şi desfăşurare a licitației este prevăzută în regulamentul de funcționare a pieței, afișat în perimetrul acesteia.

            Cei interesați vor depune la administrația pieței cerere de închiriere pentru locurile de vânzare solicitate şi vor prezenta documentele care le atestă calitatea de producător agricol persoană fizică, până în data de 25 mai 2021, ora 12:00.

            Cererile vor fi însoțite de certificatul de atestare fiscală eliberat de Primăria Municipiului Aiud, prin care se face dovada faptului că solicitantul nu are obligații de plată restante către bugetul local.

            Nedepunerea sau neprezentarea documentelor solicitate atrage după sine respingerea cererii.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul administraţiei pieţei sau la telefon 0258/863582.  Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *