Municipiul Alba Iulia. Consultare a populaţiei pentru măsuri de gospodărire a oraşului

ANUNŢ

pentru aprobarea  Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții

                         Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la aprobarea  Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții

                        Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada 18.02.2021 – 31.03.2021

                        Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură. sau în format electronic pe adresa de e-mail:  office@apulum.ro  în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 04.03.2021, ora.16.00.

                        Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia sau pe site-ul instituției www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *