Sebeşul este în scenariul galben. Vezi Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA NR. 1

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș

privind stabilirea unor măsuri de limitare şi prevenire a răspândirii virusului

SARS-COV2 pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Sebeş

            Luând în dezbatere incidența cazurilor de îmbolnăvire cu noul Coronavirus la nivelul Municipiului Sebeş în perioada 29.12. 2020 – 11.01.2021;

            În temeiul:

•           Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic;

•           Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei  de COVID 19;

•           Hotărârii de Guvern nr. 3/12.01.2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 Ianuarie 2021;

•           Hotărârii nr.9 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba  din 13.01.2021  privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza Unității Administrativ – Teritoriale  Sebeș;

             Având în vedere prevederile OUG 21/2004 privind Sistemul de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând cont de prevederile art.10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG 1491/2004;

           În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al CLSU  Sebeş, anexă la Dispoziția Nr. 180/16.02.2017, Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, convocat în ședință extraordinară în data de 13.01.2021,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1. (1) Luând act de prevederile Hotărârii nr.9 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba din 13.001.2021, privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza Unității Administrativ – Teritoriale  Sebeș, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este între 1,5  şi  3 cazuri la 1.000 de locuitori, Comitetul Local pentru Situații de Urgență hotărăște punerea în aplicare, începând cu 14.01.2021 ora 0.00 a următoarelor măsuri  pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic, astfel:

  1. Activitatea Centrului Cultural ”Lucian Blaga”  a muzeului , a bibliotecilor, librăriilor, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății;
  2. Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte în spații închise este permisă, cu participarea publicului până la 30%  din capacitatea maximă a spațiului;
  3. Se interzice organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor festivalurilor publice sau private, sau altor evenimente culturale.
  4. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc);
  5. Se interzice organizarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri in spații închise sau deschise, publice și /sau private;
  6. Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

       g)  Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței /gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 5.00  cu următoarele excepții:

            – deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;

           – deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță precum și pentru achiziționarea de medicamente;

          – deplasarea în afara localității a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

       – deplasarea din motive justificate precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie.

            h) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este permisă în intervalul orar 06.00-23.00, fără a depăși 30%  din capacitatea maximă a spațiului;

            i) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în intervalul orar 06.00-23.00, fără a depăși 30%  din capacitatea maximă a spațiului;

             j) măsurile stabilite la punctele h şi i se aplică şi operatorilor economici care desfășoară activități în spaţiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereţi , indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

            k) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

            l) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

           m)  Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

           n)  Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă în intervalul orar 06.00-23.00, fără a depăși 30%  din capacitatea maximă a spațiului;

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică pentru o perioada de 14 zile, urmând a fi reevaluate  la finalul acesteia.

 Art. 2. Pentru verificarea motivului deplasării în intervalul orar 23.00—05.00, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimație de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe proprie răspundere.

Art.3. Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise şi /sau deschise publice şi/sau private este permis  doar în intervalul orar 05.00 – 21.00, cu excepția farmaciilor, operatorilor economici cu activitate de livrare la domiciliu, a stațiilor de distribuție carburant precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone,  care pot avea regim normal de lucru, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

            Art.4. Oficierea căsătoriilor se va face exclusiv la sediul Centrului Cultural ”Lucian Blaga”,  în următoarele condiții:

      a) număr maxim participanți  în interiorul Centrului Cultural – 12 persoane, exclusiv ofițerii de stare civilă; 

      b) toți participanții au obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe tot parcursul  participării la eveniment;

      c) participanții la eveniment  vor  păstra distanța de 2 m, dacă sunt din familii diferite;

      d) este interzis consumul alimentelor al  băuturilor alcoolice şi nealcoolice;

      e) la încheierea evenimentului toți participanții vor părăsi deîndată locația.

            Art.5. Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere gura și nasul,  în toate spațiile publice, spațiile comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă. 

Art.6. Hotărârile adoptate de CLSU Sebeș până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art.7. Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic şi Direcției Poliție Locală, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba, Direcției Poliție Locală, Politiei Municipale, Serviciului Public pentru Administrare a Patrimoniului, Direcției de Asistență Socială, SPCLEP Sebeș, Centrului Cultural ”Lucian Blaga”, operatorilor economici de tipul unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor și operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, precum și celor care dețin spații comerciale,  prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție şi se va afișa prin grija Compartimentului Relații Publice, Comunicare şi Informatică, pe site-ul  primăriei www.primariasebes.ro  precum și în mediul social-media.

                                                                                                Sebeș,13.01.2021

PREŞEDINTELE

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  SEBEŞ

Primar,

Dorin Gheorghe NISTOR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *