Lopadea Nouă, Rimetea, Noşlac, Rădeşti şi Ocoliş scapă de scenariul roşu. Alte 13 localităţi intră sub măsuri suplimentare. Masca obligatorie peste tot, de la noapte!!!

HOTĂRÂREA nr. 56 din 03.11.2020

privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire

 a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza localităților

Zlatna, Albac, Crăciunelu de Jos, Doștat, Jidvei, Lopadea Nouă, Noșlac, Ocoliș, Rădești, Rimetea, Roșia Montană, Săsciori, Șibot, Șona,

Stremț, Vidra, Vințu de Jos

Luând în dezbatere rata de incidență a cazurilor de Covid–19 pentru perioada 20.10.2020 – 02.11.2020, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 03.11.2020,

HOTĂRĂȘTE:

 1. Ca urmare a scăderii ratei de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 la nivelul unităților administrativ-teritoriale Lopadea Nouă și Rimetea, începând cu data de 04.11.2020, ora 0000, încetează aplicarea măsurilor stabilite la art.1 din Hotărârea CJSU Alba nr. 50 din data de 27.10.2020.
 1. Ca urmare a scăderii ratei de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 la nivelul unităților  administrativ-teritoriale Noșlac și Rădești, începând cu data de 04.11.2020, ora 0000, încetează aplicarea măsurilor stabilite la art.4 din Hotărârea CJSU Alba nr. 51 din data de 29.10.2020.
 1. Ca urmare a scăderii ratei de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 la nivelul unității administrativ-teritoriale Ocoliș, începând cu data de 04.11.2020, ora 0000, încetează aplicarea măsurilor stabilite la art. 3 din Hotărârea CJSU Alba nr. 53 din data de 01.11.2020.
 1. Pe fondul înregistrării la nivelul județului Alba, a unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2, de peste 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, începând cu data de 04.11.2020, ora 0000, este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise, la nivelul tuturor UAT-urilor de pe raza județului.
 1. (1) La nivelul unității administrativ-teritoriale Albac, Doștat, Roșia Montană, Stremț, Șibot, Vințu de Jos, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori, începând cu data de 04.11.2020, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
 • Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise este interzisă;
 • Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc);
 • Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este interzisă.
 • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.
 • Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective; 
 • În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor;
 • Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
 • Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
 • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
 • instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc.

(2)     Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

 1. (1) La nivelul unităților administrativ-teritoriale Zlatna, Crăciunelu de Jos, Jidvei, Săsciori, Șona, Vidra, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-COV-2 este între 1,5 și 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 04.11.2020, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
 2. Activitățile didactice din unitățile de învățământ, se vor desfășura în scenariul 2;
 3. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 4. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.);
 5. Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
 6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600-2300;
 7. Pentru perioada în care activitatea operatorilor economici este restricționată, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu se consumă în spațiile respective;
 8. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600-2300;
 9. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și

mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

 1. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
 2. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor;
 3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(2)     Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3)Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

 1. Ca urmare a îmbolnăvirii cu noul coronavirus SARS-COV-2 a trei cadre didactice, începând cu data de 03.11.2020, se suspendă cursurile școlare ale elevilor din ciclurile de învățământ primar și gimnazial, la Școala Gimnazială Șona, pentru o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz, activitățile desfășurându-se în scenariul 3 – exclusiv online.
 1. La solicitarea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Săsciori, se aprobă trecerea din scenariul de funcționare 1, în scenariul 3, pentru Școala Primară „Duvlea Zdrenghea” Sebeșel, clasele Pregătitoare și a III-a, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 03.11.2020.
 1. (1)La solicitarea Consiliului de Administrație al Școalii Gimnaziale „Avram Iancu” din localitatea Unirea, începând cu data de 03.11.2020, se aprobă scenariile de funcționare după cum urmează:
 2. Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea – scenariul 3 (roșu);
 3. Grădinița cu Program Normal și Școala Primară Dumbrava – scenariul 3 (roșu).

(2)Scenariile de la aliniatul (1) sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-COV-2 în rândul elevilor sau a cadrelor didactice din respectivele unități de învățământ.

 1. Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.
 1. Prezenta Hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

                                                                                      

  Alba Iulia, 03.11.2020

PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *