Investiții de peste 24 milioane lei pentru dotarea laboratoarelor de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Începând cu anul 2019, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia implementează proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H ale Universității 1 Decembrie 1918”, având un buget de peste24 milioane lei, din care 23,9 milioane lei sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3 pentru creșterea calității în învățământul universitar. Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea și creșterea calității infrastructurii de educație din cadrul universității albaiuliene, astfel încât aceasta să devină mai competitivă la nivel regional și național, dar și pentru a răspunde cerințelor educaționale destinate pentru două importante domenii de specializare inteligentă, conform Strategiei de Competitivitate 2014-2020 a Universității.

Din punct de vedere fizic și funcțional, proiectul de față presupune dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ținând cont de tendințele de dezvoltare economică în raport cu cerințele pieței. Concret, modernizarea corpului ”D” prevede amenajarea laboratorului ”Turism”, prin lucrări de structură și recompartimentare, completate cu extinderea clădirii cu peste 417 mp, fiind realizate inclusiv achiziții pentru dotări, cu echipamente și active necorporale destinate acestui laborator. În privința echipării corpului ”H”, este vorba de achiziții de dotări și echipamente pentru funcțiunile Centrului de Învățământ și Cercetare Multidisciplinară. Echiparea infrastructurii constă în achiziționarea de obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării etapelor procesului educațional pentru 19 săli de curs, seminar sau laborator. În principal vor fi cumpărate echipamente IT și de tehnologia educației, inclusiv o platformă rabatabilă curbilinie, sistem integrat Smart Board și Smart TV, o podea transparentă și multe altele. În acest mod, vor fi dotate la ultimele standarde următoarele laboratoare: Laborator de Chimia Mediului şi Controlul Alimentelor, Laborator – Nanotehnologii, Laborator Ingineria Mediului, Laborator Topografie-Cadastru, Laborator Foto – Interpretare, Laborator Realitate Virtuală, Laborator Măsurări Energetice, Laborator Comunicații, Laborator Contabilitate Aplicată, Laborator Administrarea Afacerilor, Laborator de Neuromarketing, Laborator de Criminalistică, săli de curs, seminar și conferințe.

În prezent a fost inițiată și se află în derulare procedura de achiziții pentru mobilier și echipamentele IT de bază (computere, table inteligente, videoproiectoare) necesare desfășurării procesului educațional. Potrivit graficului de activități, echipamentele și dotările specifice laboratoarelor vor fi achiziționate în perioada următoare.

O prioritate strategică a universității albaiuliene o reprezintă extinderea și îmbunătățirea continuă a bazei materiale și de cercetare în vederea pregătirii profesionale de înaltă calitate a studenților din diferite domenii. În cel mult doi ani de zile, studenții de la toate facultățile, respectiv Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale precum și din Facultatea de Teologie Ortodoxă vor avea condiții din ce în ce mai bune pentru educație.

Aflați în plină perioadă de Admitere online, universitarii albaiulieni se pregătesc, așadar, intens, pentru un nou an universitar, în care studenții UAB să beneficieze de condiții de învățământ și cercetare la standarde ridicate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *