Tribunalul Alba va soluționa doar unele cauze, până la încetarea stării de urgență

Prin Decizia Nr. 16/2020, Preşedintele Tribunalului Alba, în aplicarea dispoziţiilor art.3 şi art.6 din Decretul nr.195/16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, având în vedere – Hot. CSM nr.257/17.03.20202, Hotărârea Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Alba-Iulia nr.24/18.03.2020, Decizia nr.27/C/17.03.2020 emisă de preşedintele Curţii de Apel Alba-Iulia, în baza e art.9 alin.1 raportat la art.7 alin.1 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a decis următoarele:

Art. 1. Începând cu data de 19.03.2020 şi până la încetarea stării de urgenţă, Tribunalul Alba va soluţiona exclusiv cauzele stabilite prin Hotărârea Colegiului de Conducere a Curţii de Apel Alba-Iulia nr.24/18.03.2020.

Lista dosarelor care se judecă în fiecare săptămână va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare pe portalul instanţelor şi va fi comunicată către baroul de avocaţi şi parchete în fiecare zi de vineri pentru săptămâna care urmează.

Art. 2 În cauzele care se vor judeca în această perioadă fiecare complet de judecată va stabili ore diferenţiate pentru soluţionarea acestora şi va adopta orice măsură consideră necesară pentru evitarea aglomerării sălii de judecată.

Art. 3. În procesele prevăzute la art.1, când este posibil, instanţele judecătoreşti dispun măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

Art. 4. Până la încetarea stării de urgenţă, programul de lucru cu publicul la registratura şi arhiva Tribunalului Alba, se suspendă, iar înscrisurile se vor depune exclusiv prin mijloacele de comunicare la distanţă permise de lege (e-mail, fax).

Art. 5. Accesul publicului în incinta instanţei va fi permis doar la data şi ora fixate pentru judecarea cauzei în care participă, fiind stabilite cauze pe ore.

Art. 6. Până la încetarea stării de urgenţă, tot personalul are obligaţia de a purta mască şi mănuşi, în măsura posibilităţii de asigurare a acestora de către angajator şi de a evita, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Art. 7. Prezenta decizie se afişează în locuri accesibile publicului, pe info-site, pe pagina de internet a instanţei, se comunică Baroului Alba şi parchetelor.

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *