Tribunalul Alba continuă suspendarea activității de judecată

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Alba este abilitat să vă remită următorul:

COMUNICAT DE PRESĂ

Suspendarea activităţii de judecată la Tribunalul Alba

pe care vă rugăm să-l daţi publicităţii, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice:

Prin H O T Ă R Â R E A Nr.5/2020 Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, întrunită la data de 7.02.2020, cu majoritatea celor prezenţi, s-a hotărât menţinerea protestului prin suspendarea activităţii de judecată pe perioadă nedeterminată, prin amânarea cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente după cum urmează :

Secţia I civilă:

 • Grevă;
 • asigurare dovezi;
 • litigii privind desfacerea contractului individual de muncă;
 • restituire cauţiune;
 • cereri de ajutor public judiciar/ reexaminare ajutor public judiciar;
 • cereri reexaminare taxă judiciară de timbru;
 • cereri prevăzute de art. 442-444 C.p.c.;
 • conflict de competenţă;
 • asigurări sociale;
 • incompatibilitate;
 • încuviinţare executare silită; suspendare executare silită; suspendare provizorie executare silită;
 • suspendarea executării hotărârilor pronunţate de către instanţa de fond;
 • măsuri asiguratorii;
 • ordonanţă preşedinţială;
 • cereri prevăzute de Legea nr. 272/2004, Legea nr. 273/2004;
 • tutelă, curatelă; decăderea din drepturile părinteşti;
 • internarea medicală nevoluntară;
 • ordin de protecţie;
 • pensie întreţinere;
 • punere sub interdicţie;

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă:

– ordonanţă preşedinţială;

 • măsuri asiguratorii;
 • cererile prind asigurarea de dovezi;
 • validări poprire;
 • cererile formulate conform art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004;
 • litigii privind achiziţiile publice;
 • suspendare licitaţie;
 • suspendare executare art.484, 507, 512, 700, 718, NCPC/art.300, 3191, 325 CPC; suspendare provizorie a executării;
 • cerere privind deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei;
 • apelurile şi recursurile, mai puţin cele care au ca obiect anulare proces verbal de contravenţie, pretenţii, anulare sau rezoluţiune contract, plângeri împotriva directorului ORC, refuz soluţionare cerere, obligaţie de a face, alte cereri, acţiuni întemeiate pe legea nr. 77/2016;
 • cererile de preschimbare a termenului de judecată formulate în dosarele care au obiectele care se judecă pe timpul protestului;
 • cererile având ca obiect refuz acordare drepturi de protecţie socială;

Secţia penală:

– cauze în care au fost dispuse măsuri preventive;

– cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

– cauze pentru care legea prevede judecarea de urgenţă sau într-un termen de cel mult 5 zile;

– cauze reglementate de Legea nr.302/2004

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *