Bugetare participativă la Sebeș. Finanțare europeană nerambursabilă prin POCA

Primăria Sebeș a depus pentru finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, proiectul ”Administrație deschisă pentru cetățenii municipiului Sebeș”, în valoare totală de 2.992.742,08 lei.

Prin intermediul proiectului vor fi realizate, cu bani europeni, câteva măsuri de deschidere către cetățeni și simplificare a activităților autorității publice locale:

–          Bugetarea participativă prin care cetățenii Sebeșului vor propune și hotărî prioritățile de alocare a unor fonduri bugetare locale;

–          Realizarea unei platforme educaționale dedicată instituțiilor de învățamânt preuniversitar (catalog școlar virtual și platformă educațională lecții interactive);

–          Realizarea și implementarea unui sistem informatic pentru Direcția de asistență socială.

Dealtfel obiectivul general al proiectului constă în simplificarea accesului la servicii pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale și în creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Municipiului Sebeș, prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și naționale.

Prima măsură din cadrul proiectului este realizarea și punerea în funcțiune a unei platforme de bugetare participativă care va fi pusă la dispoziția cetățenilor municipiului Sebeș. Bugetarea participativă este un mecanism prin care cetățenii pot decide unde și cum se va aloca o parte din bugetul localității în care trăiesc. Procesul presupune identificarea, propunerea, dezbaterea și prioritizarea prin vot a modului în care vor fi cheltuiți banii publici prin intermediul unei platforme online.

Platforma de bugetare participativă va fi disponibilă prin intermediul internetului, cu o interfață prietenoasă atât pe computer cât și pe dispozitive mobile, fiind totodată compatibilă cu versiuni recente ale celor mai folosite browsere.

Exercițiul de bugetare participativă se va desfășura în mai multe faze: depunerea proiectelor, analiza proiectelor, votarea proiectelor preferate de către cetățeni. Proiectele câstigatoare vor fi afisate pe platforma de bugetare participativa la încheierea votului final.

Cea de a doua măsură  este reprezentată de o platformă educațională dedicată școlilor și liceelor Sebeșului.

Este vorba de dotarea cu un sistem informatic de tip Catalog Virtual Școlar care presupune realizarea unei platforme educaționale dedicată instituțiilor de învățământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din municipiul Sebeș. Cuprinde un sistem complet de notare (note, absențe, calcul automat al mediilor), comunicare (inspectorat-școală-elevi-profesori-părinți), instrumente de predare (materiale didactice, teme), organizare (avizier, calendar), notificare și informare (SMS, email) și poate fi configurat în funcție de nevoile școlilor, software educațional cu conținut pentru lecții interactive.

Obiectele de studiu acoperite de instrumentele educaționale vor fi : limbi străine, matematică, fizică, chimie, limba maternă, arte, geografie, istorie, mediu, tehnologie, muzică, biologie.

Cea de a treia subactivitate presupune realizarea și implementarea unui sistem pentru gestionarea procesului de acordare a diferitelor tipuri de beneficii și servicii sociale facilitând gestionarea dosarelor înregistrate, generarea sumelor acordate și plata acestor sume beneficiarilor de asistență socială.

Sistemul informatic de asistență socială gestionează dosare corespunzătoare mai multor beneficii: ajutor social lunar, alocație de susținere a familiei, ajutor de încalzire (energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri), ajutor de urgență, cantina socială, asistenți personali, indemnizație pentru persoana cu handicap, alocație de stat, asistenți maternali, alocație lunară de plasament, tichete sociale, locuințe sociale, servicii sociale, gestionarea gratuităților acordate pentru transport diferitelor categorii de persoane, acordarea legitimațiilor de parcare, o bază de date pentru persoanele cu handicap (pe categorii: handicap

usor, mediu, accentuat, grav, grav cu asistent personal – copiii și adulți), monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinatate, monitorizare situație copii minori în caz de divorț, situație burse sociale și tabere sociale, indemnizație de creștere copil 2-3 ani, servicii sociale – îngrijiri la domiciliu, asistență medicală comunitară, servicii de zi pentru vârstnici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *