Sebș. Șapte proiecte de hotărâre au fost dezbătute în ședința extraordinară de consiliu

În data de 17.09.2019, ora 16,00, în sala de ședințe situată la sediul Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr. 1, a avut loc ședinţa publică, extraordinară, cu convocare de îndată, având următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții ”Amenajare imobil str. Mihai Viteazu, nr. 39, pentru Biblioteca Municipală Sebeș” în ”Amenajare imobil str. Mihai Viteazu, nr. 39, pentru Centrul Comunitar Multifuncțional Sebeș”.

Proiect : inițiator primar

2.Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2019 și a Programului de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2019 și estimări pe 2020 – 2022.

Proiect : inițiator primar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire imobil în suprafață de 31.010 mp, în două loturi, situat administrativ în intravilanul Municipiul Sebeș, str. Ștefan cel Mare,jud. Alba, înscris în CF nr. 86409 Sebeș, cu nr. cad. 86409 și nr. top. 7441/3/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2.

Proiect : inițiator primar

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare și de licitație a mesei lemnoase și a prețurilor de pornire pentru licitația producția anului 2019.

Proiect : inițiator primar

5.Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații la Büdingen – Germania, în perioada 19.09.2019 -24.09.2019, pentru a participa la evenimentul ,,GALLUSMARKT,,.

Proiect : inițiator viceprimar

6.Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a Municipiului Sebeș a sumelor necesare pentru organizarea evenimentului ,,ZIUA VÂRSTNICULUI ,,

Proiect : inițiator viceprimar

  1. Informarea nr. 71344/03.09.2019 – Decizia Curții de Conturi nr. 61/30.08.2019 .
  2. Informarea nr. 71345/03.09.2019 – Decizia Curții de Conturi nr. 60/30.08.2019.

PROIECT SUPLIMENTAR

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 71/2019 – Stat de funcții și Anexa nr.2 la HCL nr. 71/2019 – Organigrama Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului.

Proiect :Inițiator primar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *