Municipiul Alba Iulia. Consultare publică privind regulamentul serviciilor de taximetri din Alba Iulia

ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA POPULAȚIEI ÎN PERIOADA 28.06.2023- 08.08.2023 REFERITOR LA MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA

28.06.2023

ANUNŢ

cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre

referitor la modificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 472/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Primăria municipiului Alba Iulia, astăzi, 28.06.2023 anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărârereferitor la modificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 472/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 9 (Compartiment transport, liberă inițiativă), pe site-ul autorității publice www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică și la avizierul autorității publice locale.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al autorității publice locale.

Etapa de consultare a publicului se desfăşoară în perioada: 28.06.2023- 08.08.2023;

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se depun în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 12.07.2023, h 16,00.

-ca mesaj în format electronic pe adresele de e-mail: office@apulum.ro

– prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5 A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134;

– la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la Registratură, la adresa: Calea Moților, nr. 5 A, de luni până joi între orele: 7.30.-16.00, sau vineri între orele: 7.30.- 13.30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privindmodificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 472/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iuliaspecificându-se articolele din proiect la care se face referire și menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a autorității publice locale, la linkul www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică – la proiectul de hotărâre mai sus menționat – în minută.

Pentru cei interesaţi există posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică. Data întâlnirii va fi adusă la cunoștința publicului interesat printr-un anunț ulterior.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon 0372586426, persoană de contact: Călin Sunzuiană , e-mail: office@apulum.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *